Büyüler

Yıldızname

Tıkla ve Medyum Mehran'ı Şimdi Ara: 0532 272 20 82

Yıldızname, ebced hesabını kullanarak gelecekten bilgi almak için başvurulan bir yöntemdir. Eski çağlardan itibaren ilgi uyandıran bu ilim birçok kişi tarafından her zaman kullanılmaktadır. Kişinin doğum tarihi ve saati ile kişisel bilgilerin birlikte kullanılması ile doğru sonuç veren bir yorum fırsatı ortaya koyma durumudur.

Geçmiş dönemlerde uygarlıklar tarafından çok fazla kullanılmakta idi. Güçlü etkileri olduğu için ve birtakım bilgileri verdiği için uygarlıklar ya da insanlar yıldıznamlerine baktırmaktadırlar. Fakat yıldızname fal ile karıştırılmamalıdır. Falda kahve gibi araçlar vardır ve falcılık gelecekten haber veriri. Yıldızname ise gelecekten haber vermez. Var olanları yorumlar. 

İnsanlar geçmişte ya da bugün için yaşadıkları sağlık problemlerini bu yöntemle öğrenme şanslarına sahipler. Kısmetinin kapalı olması, cin çarpması ve nazar gibi sorunların anlaşılmasında geçmişte olduğumuz gibi bugünde bu yöntem kullanılmaktadır. Yıldızname bir tedavi yöntemi değildir. Sadece sorunları ya da yaşanabilecek sıkıntıları ortaya koyar. 

Yıldızname baktırmak isteyen kişilerin uzmanından yardım alması önemlidir. Fakat her yıldızname bakıyorum diyen kişilere inanmamalıdır. Bu konu uzmanlık isteyen bir konudur. Ebced hesabı ile bakılmaktadır. Kendisini bu konularda yetiştirmeyen ve geliştirmeyen, bilgisi olmayan kişilerin kimseye faydası yoktur. Kendi branşında uzman olan kişilerden yardım alarak doğru bir şekilde yıldıznamenize baktırarak işlerinizi yoluna koyabilirsiniz. 

Yıldızname bakmak için derin bilgilere sahip olmak gerekmektedir. Yapılan bakımlar kişiye özel olarak yapılmakta olup, Kur’an’da bulunan ayetler ile bakılmaktadır. Kişinin yaşadığı tüm olumsuzluklar hakkında bilgi verir. Yaşanan olumsuzluklar hakkında bilgi vermenin yanında bu yaşananların bertaraf edilmesi için ne yapılması gerektiği söylenir. Çözüm yolu belirlenir. Fakat unutulmamalıdır ki yıldızname tedavi eden yöntem değil sadece sorunları açığa çıkaran ve çözüm yollarının ne olabileceğini belirleyen bir yöntemdir. 

Yıldızname Ne için Kullanılır?

Yıldızname Ne için Kullanılır?

Yıldızname uzman kişilerin doğum tarihi ve doğum saati gibi kriterleri göz önünde bulundurarak ebced hesabı yöntemini kullanarak ortaya çıkarılan yorumlar bütünüdür. Bu yöntem ile kişinin karakteristik özellikleri, yaşadığı ya da yaşayabileceği sağlık sorunları, geleceğe yönelik yapabileceği planlar ortaya çıkar. Aslında çıkan sonuçlar kesinlikle birer yorumdur. Asla fal ile karıştırılmamalıdır. Fal gelecekten haber verir. Yıldızname ise bugünü ve yaşanacak olayları yorumlar. 

Fal için kahve, kâğıt ve su gibi araçlar kullanılır. Yıldızname ise herhangi bir araca ihtiyaç duyulmadan bakılır. Hastalıklar tespit edilerek çözüm yöntemleri ortaya dökülür. Büyüye maruz kalma, nazar, cin çarpması gibi ruhsal rahatsızlıklar için yol gösterici olur. Her konuda olduğu gibi ihtiyaç duyulduğunda güvenilir bir uzmandan yardım alarak yıldızname bakımı yapılmalıdır. 

Osmanlı döneminde bu yöntem çok fazla kullanılmak idi. Hatta en parlak dönemini geçirmiştir diyebiliriz. İnsanlar günümüzde de çok fazla ilgi duymaktadır. Yıldızname birçok konu hakkında yol gösterici olduğu için insanlar tarafından çok fazla tercih edilmektedir. 

Çözüm Bu Yazıda Olabilir!  Dil Bağlama Büyüsü

Yıldıznameye nasıl bakılır denildiğinde ise kişinin anne ismi, doğum tarihi ve saatinin bilinmesi gerektiğini unutmayın. Kişinin yıldızını bulmak için ebced hesabı yöntemi uygulanır. Her yıldız bir burcu temsil eder. Böylelikle kişinin talihi, hastalıklar gibi konularda bilgi sahibi olunur. İnsanların doğdukları günden bugüne ve geleceğe dair yaşanmış ya da yaşanabilecek tıbbi rahatsızlıkların ya da ruhsal rahatsızlıkların tespit edilmesi çözülmesi için yardımcı olur. 

Yıldızname bakan kişilerin kendilerini havas ilminde de geliştirmeleri gerekmektedir. Bunun yanında ebced ilmi, astroloji gibi konularda da bilgi sahibi olunmalıdır. Ebced hesabının yapılabilmesi için kişinin anne ve baba adının, doğum tarihinin bilinmesi gerekmektedir. Kişinin anne adı ve kendi adı toplanarak on ikiye bölünür. Böylelikle kişinin burcu belirlenir. Daha ayrıntılı bilgiler almak için kişi erkek ise anne adı, kadın ise baba adı da bu hesaba katılır. Kişilerin yıldız haritasının çıkarılması için işinin ehli uzman bir medyumdan yardım almak önemlidir. 

Bu yöntem hastalıkları tedavi eden bir yöntem olmamasına rağmen insanlara hastalıkları hakkında bilgi verir. Yıldızname kişiye özel olarak bakılmaktadır. Kişinin hayatında yaşanan ya da yaşanabilecek olumlu ya da olumsuzluklar gözler önüne serilir. Sorunlarını ya da sıkıntılarını hem maddi hem de manevi yönden öğrenen kişiler hayatlarını aldıkları bu bilgiler doğrultusunda yönlendirirler. Yıldızname bakmaya dua ile başlanır ve dua ile bitirilir. 

Yıldızname insanlara manevi çözümler üreten bir uygulamadır. Kişiler hayatlarında giden olumsuzlukların nedenini öğrenerek bu konuda ne yapmaları gerektiği konusunda çözüm yollarını bulurlar. Yaşanan sıkıntıların çözüme kavuşması insanlara huzur verir. Hayatınızda yaşanan olumsuzlukların nedenini öğrenmek ve buna çözüm bulmak istiyorsanız yapmanız gereken uzmandan yardım alarak yıldıznamenize baktırmak olmalıdır. 

İşin uzmanı medyumlar yıldıznameye bakarak yaşadığınız sorunun nedenini görebilir. Hatta size gelecekte yaşayabileceğiniz maddi ve manevi rahatsızlıklar hakkında bilgi verebilir. Fikir sahibi olduğunuz konularda çözüm yollarını önerebilir.

Yıldızname geçmişte olduğu gibi günümüzde de insan hayatına dair şimdiki zaman ve geleceğe yönelik tahminler ile yardımcı olmaktadır. Hastalıkların bulunması, büyüye maruz kalma, nazar gibi nedenlerden dolayı yaşanan sıkıntıların açığa çıkmasını sağlar. Bu yöntemde asıl amaç kişinin üzerinde kötü bir etkinin olup olmadığını anlamak, bu konulara çözüm getirecek bilgiler vermek, çözüm için hangi yolların izlenmesi gerektiğini belirlemektir.

İnsanların yıldıznamelerine baktırmaları zararlı bir şey değildir. Tam tersine faydalı olmaktadır. Kötü giden şeylerin düzelmesini sağlamaktadır. İnsanların yaşadıkları problemlerin ortaya koyulması ve çözüm yollarının sunulması için kullanılan ilim insanlara yol gösterici olmaktadır.

Çözüm Bu Yazıda Olabilir!  Kısmet Açma Büyüsü

Yıldızname ile kişi sorularının cevabını bulabilir ve geleceği hakkında fikir sahibi olabilir. Sorunların bilinmesi çözümün de daha kolay olmasını sağlayacaktır. Bu tarz uygulamaların yapılabilmesi için bakan kişinin öncelikle dini konular hakkında bilgili olması gerekmektedir. Havas ilmi, ebced hesabı ve astroloji konularına hâkim olması önemlidir. Bu nedenle herkese yıldızname baktırılmaz.

Bu yöntem var olanı açığa çıkarır. Olmayanları ortaya koymaz. Özel dualar ile yapılan yöntem ile insanlar hayatlarında gizli olan olaylar ile yüzleşir. İnsanlar hayatlarında olan olumlu ve olumsuzlukları öğrenerek bu durumların çözümlenmesine yardımcı olur. Yıldız haritasını çıkartmak isteyenlerin yetenekli, bilgili ve kabiliyetli bir medyum ile iletişime geçmesi gerçekten çok önemlidir.

Yıldızname bakmak ciddi bir iştir. Bir fal gibi kolay değildir. Falda insanlar gelecekten haber verirler ve bunun için bir araç kullanırlar. Yıldızname çok derin bir uygulamadır ve insanların hayatlarında yaşanan olumlu ya da olumsuz tüm olaylar hakkında bilgi verir.

Yıldıznameye bakılarak kişi hayatı hakkında bilgiler edinir. Yıldıznameye bakıldıktan sonra kişilik analizi yapılır. Kişide bir hastalık var ise bu hastalığın ne olduğu ve nasıl tedavi edilebileceği öğrenilir. Evlilik konusunda ne gibi adımlar atması gerektiği konusunda fikirler beyan edilir. Hayatı boyunca insanların karşılaşabilecekleri olumsuzluklar öğrenilir. Büyü, nazar gibi olayların etkisi var ise bu durumlardan nasıl kurtulabileceği ile ilgili bilgilere ulaşılabilir.

Yıldıznamenin doğru sonuç vermesi için uzmanından yardım almak gerektiği unutulmamalıdır. Yine doğru sonuçlar için doğum tarihi, saati, anne adı gibi bilgilerin doğru olarak verilmesi gerekmektedir. Vereceğiniz bu bilgiler ile yıldıznamenize baktırabilir ve yaşadığınız olaylar ya da sıkıntılar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yıldızname Nasıl Bakılır?

Yıldızname, taş, su, iskambil kağıdı, tarot kağıdı, kahve gibi herhangi bir materyale ihtiyaç duyulmadan bakılır. Yıldızname bu yönüyle faldan ayrılır. Fal bakan kişiler bu basit materyalleri kullanarak gelecek hakkında tahminde bulunur. Yıldızname ise kalp gözü açık kimselerin, herhangi bir materyal kullanmadan bugün ve gelecek hakkında bilgiler verebildikleri bir yoldur. Yıldızname yolunu tercih eden kimsenin adı, anne adı, doğum yeri ve doğum tarihi gibi bilgiler kullanılarak kişinin bugünü ve geleceği hakkında bilgiler verilir. Yıldıznameye bakılırken gökteki yıldızlar, ay, güneş ve diğer gezegenlerin konumu, hareketlerinden faydalanılır. Bu nedenle yıldızname bakacak olan kimsenin bu konuda kendini geliştirmiş, uzman kişilerden seçilmesi gerekmektedir.

Telefonla veya İnternetten Yıldızname Bakılabilir Mi?

Yıldızname bakmak için kişinin kendisiyle bire bir görüşmek çok önemlidir. Ancak kişinin medyum hoca ile aynı şehirde yaşamadığı veya herhangi bir engelden dolayı medyum hocayla görüşmeye gidemediği durumlarda telefondan veya internetten de yıldızname bakılabilmektedir. Kişi telefonla veya internetten ulaştığı medyum hocaya doğum tarihi, doğum yeri ve doğum günü gibi bilgileri vererek yıldızname bakılmasını sağlayabilir.

Çözüm Bu Yazıda Olabilir!  Muhabbet Büyüsü

Yıldızname ve Doğum Tarihi İlişkisi

Yıldıznamede en önemli unsur kişinin doğum tarihidir. Kişinin hayatı, kişiliği, yatkın olduğu hastalıklar doğduğa aya göre değişiklik göstermektedir.

 • Ocak ayında doğanlar genellikle lider ruhlu yapıya sahiptirler. En kalabalık ortamlarda dahi hızlıca kendilerini belli ederler ve kişileri etkileri altına alabilirler. Doğuştan alzhemier, migren gibi hastalıklara yatkınlıkları olduğu istatiksel verilerle de kanıtlanmıştır.
 • Şubat ayında doğanlar anlayışlı kişiler olurlar. İş ve aile hayatlarında kimseyle çok fazla sorun yaşamamaya özen gösterirler. Oldukça zeki kişilerdir ve romantik yönlerini çoğu kez insanlardan saklamayı tercih ederler. Bu kişilerde uyku bozuklukları sık görülür.
 • Mart ayında doğanların çocuk ruhları hep canlıdır. Sevimli kişilikleri sayesinde insan ilişkilerinde pek sorun yaşamazlar. Bu kişilerde doğdukları ayda mevsimsel geçişler görüldüğü için çok sık astım görülmektedir.
 • Nisan ayında doğanlar karizmatik yapıya sahiptirler. Hızlı ve kolay arkadaş edinirler. Bu kişilerde alkol bağımlılığı oluşma riski yüksektir.
 • Mayıs ayında doğanlar motivasyonu yüksek ve oldukça yetenekli kişilerdir. Genellikle kulak ve burun bölgelerinde sorunlar yaşarlar. Şeker hastalığı meyli de sık görülür.
 • Haziran ayında doğanların kıskançlık yönleri ağır basabilir. Geçmişe takılı kalırlar ve anı yaşayamazlar. Bu kişiler çok sık görme sorunları yaşanmaktadır.
 • Temmuz ayında doğanlar oldukça sempatik ve sevimli kişilerdir. Para harcamayı çok severler. Değişik hayat tarzları ve giyinme stillerine sahip olabilirler. Bu kişiler çok sık eklem ağrısı çekerler.
 • Ağustos ayında doğanlar sevgi dolu insanlardır. Herkesi, her yönüyle kucaklayıcı bir yapıya sahiptirler. Ancak bu yönleri kötü niyetli insanlar tarafından sık sık sömürüldüğü için kendilerini dışa kapatmaya meyillidirler. Bünyeleri oldukça zayıf kişilerdir.
 • Eylül ayında doğanlar oldukça organize insanlardır. Düzenli tertipli olmaları sayesinde birçok zor işin üstesinden kolaylıkla kalkabilirler. Bu kişilerde astım sık görülür.
 • Ekim ayında doğanlar genellikle hedeflerine ulaşabilen insanlardır. Hedeflerine ulaşmak için inatçı ve saldırgan tavırlar sergileyebilirler. Hırslı yapıya sahiptirler. Liderlik vasıfları ön plana çıkar.Migren, yüksek kolesterol bu kişilerde çok sık görülür.
 • Kasım ayında doğanlar sert kişiler olarak görülseler de aslında oldukça hassas bir yapıya sahip kişilerdir. Kendilerini korumak için katı görünseler de içten içe kırılgan insanlardır.Karamsar fikirlere sahiptirler. Kabızlık, kronik cilt hastalıkları ve kalp krizi en sık görülen hastalıklardandır.
 • Aralık ayında doğanlar sadık ve eli açık insanlardır. Doğdukları ay nedeniyle güneş ışığını yeterince alamadıklarından dolayı d vitamini eksikliği, bipolar kişilik bozukluğu bu kişilerde sık görülür.

Tıkla ve Medyum Mehran'ı Şimdi Ara: 0532 272 20 82

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu