Büyüler

Vefk Nedir?

Tıkla ve Medyum Amir Ahmed'i Şimdi Ara: 0533 595 38 31

Vefk, ayetlerden ve Allah’ın isimlerinden yapılan şifalı olduğuna inanılan, belli bir yazım kuralı ile ayetlerin ve isimlerin belli oranlarda yazılarak ya da okunarak yapılan tesirli dualar bütünüdür. Vefkler ayetler ve dualar hakkında bilinçli olan medyum ya da hocadan yardım alarak kişiye özel vefk yaptırabilirsiniz.

Vefk konusu çok fazla istismara uğrayan bir konudur. Bu nedenle konunun uzmanı olmayan kişilere yaptırmak doğru olmayacaktır. Vefklerin dinen de bir sakıncası bulunmamaktadır. Günümüzde hem kadın hem de erkekler tarafından şifa bulmak ya da şerden korunmak amacı ile yapılan güvenilir bir uygulamadır. Manevi ilimler ve havas ilmi insanlar tarafından en çok başvurulan yöntemlerin başında gelmektedir. 

Vefk tesirli dualardır. Dörtgen içinde birbirini dik olarak kesen doğruların arasında oluşan karelere, belli bir zaman ve şartlarda belli bir kurala göre sayı ya da harflerin yazılması ile oluşan şekiller olarak hazırlanır. Havas ilimi konularına hâkim olmayan kişiler tarafından vefklerin hazırlanması mümkün olmamaktadır. Bu konuda uzman olmayan kişilerin bu işin içine girmesi zararlı olabilir. 

Sıkıntılarını gidermek isteyen insanlar manevi yol aradıklarında uzman bir medyumdan yardım alarak vefk yaptırabilirler. Dualar insanlara manevi huzur verir. Vefk bu duaların kabul edilmesi ve duanın güçlü bir şekilde yapılması için kullanılan bir yöntemdir. Dua ve ayetlerden meydana geldiği için yapılan vefklerin kimseye zararı yoktur. 

Vefk konusunda altıncı hissi kuvvetli olan bilinmeyen ve görünmeyen ilimler ile ilgilenen kabiliyetli uzmanlardan destek almak önemlidir. Vefkin insanlara faydası olmaktadır. Nazardan ve tüm kötülüklerden koruduğu için bu konuda büyük avantajları bulunmaktadır. 

Vefk, ebced harfleri ile harflerin sayı değerinden yola çıkılarak, değişik ve birçoğu anlaşılmaz şekiller yapmak sureti ile duaların rakamlara, geometrik çizimlere ve biçimlere dönüşmesidir. Bu nedenle havas ilmi, ebced hesabı, astroloji gibi ilimlerde bilgili olmayan kişilerin vefkleri doğru olarak hazırlaması beklenemez. Bu yüzden vefk yaptırmak isteyen kişilerin öncelikle bu konuda iyi bir araştırma yapmaları ve işinin ehli bir medyum ya da hocadan yardım alması gerekiyor. 

Vefk çok eski dönemlerde de tercih edilen bir uygulama olmuştur. İnsanlar şifa bulmak, sorunlarını ve sıkıntılarını gidermek, nazardan korunmak gibi birçok nedenden bu manevi çözümü tercih etmişlerdir. Sonuç olarak vefkler, manevi enerji kullanılarak insanların hayatlarında yaşanan sıkıntılara çözüm olmuştur. Bu nedenle günümüzde de çok fazla ilgi görmektedir. 

Vefk bir büyü ya da muska değildir. Bu uygulama dua ve ayetler ile hazırlanmaktadır. Manevi olarak güçlü bir etkisi bulunmaktadır. Vefkler matematik ilminden faydalanılarak hazırlanır. Ebced hesabına göre harfler rakamlara dönüştürülür. Uygulamada kullanılan ayetlerin şekli ve amacı değişiklik gösterebilir. İnsanları nazardan ve büyüden korumaktadır. Aslında vefklerin tek bir amacı vardır. Allah’a sığınmaktır.

Çözüm Bu Yazıda Olabilir!  Kaşık Büyüsü

Vefk hazırlamak sakıncalı değildir. İnsanlara manevi huzur vermekte ve kötülüklerden koruduğuna, hastalıkların iyileşmesi için şifa verdiğine inanılır. Müslüman toplumlarda çok fazla talep alan bir yöntemdir. Fakat şu bilinmelidir ki vefk hazırlamak herkesin harcı değildir. Bu konuda dikkatli olmak gerekmektedir. 

Dua ve ayetler birçok insanı her konuda rahatlatmaktadır. Manevi olarak insanları rahatlatan vefklerin uzman tarafından hazırlanmasının kimseye bir zararı bulunmamaktadır. Kur’an da yer alan her ayetin bir anlamı bulunmaktadır. İnsanların ihtiyaçlarına göre hazırlanan vefkler için konunun uzmanı medyum ya da hoca tarafından yapılmalıdır. 

Kur’an da bulunan dua ve ayetlerin bilinmesi yanında anlamları da önemlidir. Ayetlerin ne anlama geldiğinin bilinmesi için uzmanın Arapçayı çok iyi bilmesi gerekmektedir. Yine vefki yapacak kişinin doğuştan gelen özel yeteneklere sahip olması gerekiyor. Ayetlerin anlamını, ebced hesabını ve havas ilmini bilmeyen kişilerin hazırladıkları vefkler bir işe yaramaz. İnsanları kandırmaktan öteye gitmeyen bu buruma düşmemek için bu konuda araştırma yapmalı ve gerçekten işinin ehli bir medyumdan yardım alınmalıdır. 

Vefkler gelişigüzel hazırlanabilen uygulamalar değildir. Vefk yapan kişinin gizli ilimler konularına hâkim olması, İslami konuları bilmesi, havas ilmi konusunda kendisini geliştirmiş olması önemlidir. Bu ilimler hakkında bilgisi olmayan ve vefk hazırlamak isteyenlerin yapmış olduğu çalışmaların kimseye bir fayda sağlamayacağının bilinmesi gerekmektedir. Bu yüzden bu konuda mutlaka işini bilen, bilgili, deneyimli ve kabiliyetli bir medyum ya da hocadan yardım alınmalıdır. 

İnsanlar özellikle hastalıklardan kurtularak şifa bulmak ve büyü gibi kötülüklerden korunmak amacı ile vefk yaptırmaktadırlar. Vefk hazırlamak internette yazılan yanlış bilgiler ile kendi başınıza yapabileceğiniz uygulamalar değildir. Her uygulamanın bir metodu ve yapılması gereken özel işlemleri bulunmaktadır. Özellikle Kur’an da bulunan dua ve ayetlerin yazılması ile hazırlanan vefklerin bu konuda bilgisi olmayan kişiler tarafından hazırlanmaması gerekmektedir. Dua ve ayetlerin bir anlamı bulunmaktadır. Hangi duanın hangi ayetin ne şekilde yazılması gerektiği, hangi duanın neye iyi gelerek insanları manevi olarak rahatlattığını ve iyi geldiğini sırdan kişilerin bilmesi beklenemez. Kendisini bu konuda yetiştiren ve eğitim alan uzmanlardan destek almak önemlidir. 

Manevi olarak insanlar kötülüklerden korunmak ve şifa bulmak için vefk çalışmalarını tercih etmektedirler. Bu çalışmaların yine manevi yönü kuvvetli özel kişiler tarafından özel olarak hazırlanması gerekmektedir. Duaların ve ayetlerin anlamını bilmeyen kişilerin bu konuya el atmaları istenmeyen olumsuzluklara neden olabilir. 

Vefk, dua etmek ve Allah’tan şifa, yardım dilemektir. İnsanlar dualar sayesinde manevi olarak rahatlarlar. Duaların daha güçlü olması için bu yönteme başvurulmaktadır. İslam açısından yapılan uygulamanın bir zararı bulunmadığı gibi insanların sıkıntılarından kurtulmasına yardımcı olunmaktadır. 

Çözüm Bu Yazıda Olabilir!  Evlilik Büyüsü

Vefk büyü değildir ve gerçekten işinin ehli bir medyum ya da hoca tarafından doğru olarak hazırlandığında insanlara faydası vardır. Çok eski zamanlardan günümüze kadar herkes tarafından tercih edilen bir yöntemdir. 

Vefk hazırlanırken önce ebced hesabı yapılır. Daha sonra yazılacak harflere karar verilir. Ebced hesabı konusunda bir fikri olmayan kişilerin vefk yapmalarına imkân yoktur. Vefkler kâğıt üzerine sağdan sola ya da yukarıdan aşağıya doğru yazılır. Yazılanlar dua ve ayetlerdir. 

Vefklerin tek bir amacı vardır. Dualar ile insanları manevi huzuru yaşatmak. İnsanlar yaşamları boyunca zaten sık sık dua etmektedirler. Sıkıntılarını gidermek, şifa bulmak, kötülüklerden korunmak için dua edilmektedir. Vefk de aslında bir dua şeklidir. 

Vefk hazırlarken okunan ya da yazılan dua, ayet ve hadisin manası bilinmelidir. Manası bilinmeyen harf, resim ve işaretler kullanılmamalıdır. Şifanın sadece Allah’tan olacağına inanmak gerekir. En önemlisi ise kötü amaçlar için yapılmamalıdır. Vefkler insanlara manevi huzur verir. 

Vefkler iyi niyetli yapılan manevi uygulamalardır. Fakat unutulmamalıdır ki bu uygulamalar kesinlikle güvenilir uzmanlardan yardım alınarak yapılmalıdır. İslam’da bazı katı görüşlü kişiler yapılan bu uygulamaları onaylamasa da vefk hazırlamanın bir sakıncası yoktur. Vefkler muskalar gibi kötü amaçlar için yapılmamaktadır. 

Vefkler özel bir dua yöntemi olduğu için İslami konularda bilgisi olmayan kişiler tarafından yapılması beklenemez. Bu durum kişilerin kandırılmasından başka bir şey değildir. Yapılan yöntem dua ve ayetlerin yazılması olduğu için anlamlarını bilmeden yapılan vefk çalışmaları kimseye fayda getirmez. Vefki yapan kişinin özel yetenekleri olmalı, havas ilminde kendini yetiştirmelidir.

Vefkin Etki Süresi Ne Kadardır?

Hazırlanan bir vefkin ne kadar süre etkinliğini sürdüreceği, vefki hazırlayan medyum hocanın kabiliyetine bağlıdır. Tamamen el yazması, safran ve tütsüler eşliğinde hazırlanan vefkler oldukça kuvvetlidir. Bu vefkler hazırlanma amaçlarına göre bir ömür dahi etkinliklerini sürdürebilirler. Piyasada zor durumdaki insanları maddi ve manevi yönden sömürmek amacında olan çok sayıda medyum olduğunu iddia eden kişi vardır. Bu kişilerin hazırladıkları vefkler şüphesiz ki hiçbir etkiye sahip olmayacaklardır. Aynı şekilde fotokopi ile çoğaltılan vefklerin de hiçbir olumlu veya olumsuz etkisinin olması söz konusu dahi değildir. Bu nedenle sorunların çözümü için kesinlikle işinin ehli, havas ilmine vakıf, gerçek ve güvenilir medyum hocalara danışmak gerekmektedir.

Evde Vefk Hazırlanabilir Mi?

Hayatındaki olumsuzluklara karşı vefk hazırlamaya karar veren kimselerin en çok merak ettiği husus vefkin evde hazırlanıp hazırlanamayacağıdır. internette veya çeşitli kitaplarda kişilerin kendi kendilerine vefk hazırlayabileceğini iddia eden dolandırıcılara itibar edilmemesi gerekmektedir. Vefk hazırlamak hem yüksek bir havas ilmi bilgisi hem de vefke yazılacak tılsımlı sözler açısından iyi bir el becerisi gerektiren zorlu bir iştir. Bu nedenle her isteyen vefk hazırlamaya çalışmamalıdır. Vefke yazılacak bir harfin yanlış yazımı, yanlış bir söz geri dönülmesi çok zor ve hatta imkansız sonuçlara sebebiyet verebilir. Havas ilimler, hüddam ilmi sıradan insanların vakıf olamayacağı kadar derin ilimlerdir. Bu nedenle her işte olduğu gibi vefk hazırlama işini de işin uzmanı medyum hocalara bırakmak gerekmektedir.

Çözüm Bu Yazıda Olabilir!  Canbar Büyüsü

Aşk Vefki Nedir?

Aşk vefki, doğal yoldan sevdiğine kavuşamayan kişilerin başvurdukları bir yoldur. Sevdiği kişiye kavuşamayan veya herhangi bir nedenle sevdiğinden ayrılmak zorunda kalmış kimseler aşk vefki yaptırmak istemektedirler. Bu son derece normal ve insani bir istektir. Kimseye zararı olmayan, kişilerin mutluluğunu amaçlayan bu vefkin etki edebilmesi için kesinlikle işin ehli medyum hocalara danışmak gerekmektedir.

Aşk vefki yaptırmak için karşıdaki kişi ile daha önce bir ilişki yaşanmış olması veya en azından aralarında tanışıklık olması gerekmektedir. Hiç tanışılmamış kimselere aşk vefki yapılmamalıdır. Yapılsa dahi herhangi bir etkisi söz konusu olmayacaktır. Ayrıca kişi televizyonda gördüğü dizi film oyuncusu, şarkıcı, iş insanı veya futbolcuya yapılan aşk vefkleri de kesinlikle işe yaramaz. Bu şekilde vefkler hazırladığını iddia eden dolandırıcılara itibar edilmemelidir. Bu dolandırıcı kimselerin amacı insanların mutluluğu değil, maddi ve manevi çıkarlarıdır. Her zaman önceki tecrübeleriyle insanların saygısını kazanmış, yetenekleri doğuştan gelen, maddi çıkarları önemsemeyen medyum hocalara danışmak en doğru karar olacaktır.

Aşk Vefki Yaptıran Kişilerin Okuyacakları Dualar Nelerdir?

İşin uzmanı medyum hocaya yaptırılan vefkin tam olarak etki etmesi için vefki yaptıran kişinin de belli bir süre bazı duaları okuması gerekmektedir. Bu süre genellikle bir hafta olarak belirlenir. Medyum hocanın belirlediği duaları, bir hafta boyunca okumak gerekmektedir. Bu duaları okurken bazı hususlara özellikle dikkat edilmelidir. Dualar genellikle günün olabilecek en erken saatlerinde okunmalıdır. Dualar okunmadan önce abdest alınmalıdır. Dualar okunurken kişinin elbiseleri, duaları okuduğu mekan son derece temiz, düzenli ve tertipli olmalıdır. Duaları okuyacak kimse dua okuduğu sırada yalnız olmalıdır. Vefk sırlı bir iştir. Sırlı işlerin de her zaman kimseye açık etmeden, gizli olarak yapılması gerekmektedir. Duaları okuyacak olan kişi her ne kadar yalnız da olsa yine de duaları sessizce, fısıltıyla okumalıdır. Aşk vefki bir büyü değil, dualar yolu ile kişinin sevdiğine kavuşma yolu olduğu için tüm ritüelleri eksiksiz uygulamanın yanında vefkin tutacağına dair kuvvetli bir inanç da son derece önemlidir.

Tıkla ve Medyum Amir Ahmed'i Şimdi Ara: 0533 595 38 31

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu