Büyüler

Rüya Nedir?

Tıkla ve Medyum Mehran'ı Şimdi Ara: 0532 272 20 82

Arapça kökenli olan rüya kelimesi, görmek anlamına gelmektedir. Hakkında çok sayıda bilimsel araştırma yapılan rüya konusu hala gizemini korumaktadır. Bilimsel araştırmalar sonucunda rüya, hala aktif olan bilinç duyuları olarak tanımlanır. Rüyalarda yalnızca geçmişte yaşanan olaylar görülmez. Gelecek hakkında bilgiler ya da tanık olunmamış konular da görülmesi mümkündür. Bu özelliğinden dolayı rüya konusu tüm insanlar tarafından merak edilen bir alan olmuştur. Rüyanın bilimsel olarak yeterli açıklama bulamaması nedeniyle daha çok rüyalar daha çok metafizik alanıyla ilgilenen kişiler tarafından araştırılmaktadır. Bu yazımızda sizlere rüya konusunda gerekli tüm bilgileri paylaşacağız.

Sevdiği Kişinin Rüyasına Girme Duası

Rüyalar kişilerin ruh halleri ve duyguları üzerinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Rüyasında bir insanla mutlu olduğunu gören kişi bunun etkisiyle o insanı düşünmeye başlar. Bu rüyanın anlamını, neden bunu rüyasında gördüğünü sorgular. Bu nedenle birini kendinize bağlamanın en etkili yollarından biri o kişinin sizi rüyasında görmesini sağlamaktır. Dua kitaplarında ve internette birçok farklı kendini rüyada gösterme duası vardır. Bu duaların hepsi genel nitelik taşır. Yani bu dualarda sizin adınız, sizi rüyasında görmesini istediğiniz kişinin adı, niyetiniz, dileğiniz gibi bilgiler bulunmaz. Ancak unutmayın ki bir duanın etkili olabilmesi için doğru bir şekilde okunması ve hazırlanması gerekmektedir. Bu nedenle dua kitaplarında ve internette yazılan duaların çoğu güvenilir ve etkili değildir. Etkili bir rüyaya girme duası için öncelikle güvenilir bir medyum hocaya ulaşmanız gerekmektedir. Medyum hoca sizin için etkili bir rüyaya girme duası hazırla ve duayı okur.

Bazı durumlarda medyum hocayı makamında ziyaret etmek mümkün olmamaktadır. Bu durumda medyum hocamız size evde uygulayabileceğiniz rüyaya girme ritüeli tarifi hazırlar. Medyum hocamıza dileğinizi, rüyasına girmek istediğiniz kişinin adı ve kendi adınızı paylaşmanız gerekmektedir. Medyum hocamız size etkili bir rüyaya girme duası hazırlar. Bu duayı mümkünse ezberlemeniz daha faydalı olacaktır. Ancak ezberleyemiyorsanız bir kağıda yazarak okumanız da etkili bir yöntemdir. Medyum hocamızın hazırladığı duayı sıradan bir duayı okur gibi okumamalısınız. Bu duayı bir ritüele uygun olarak okumanız etkisini artıracaktır. Öncelikle duayı okuyacağınız odayı sirkeli suyla temizlemeniz gerekmektedir. Dip köşede toz kalmaması gerekir. Böylece odayı kötü enerjiden korumuş olursunuz. Odada resim, heykel gibi objelerin olmaması gerekmektedir. Yatsı ezanından sonra abdest aldıktan sonra odaya geçmelisiniz. Odanın fazla aydınlık olmaması, loş ışıkta olması gerekmektedir. 2 rekat hacet namazı kıldıktan sonra medyum hocamızın hazırlamış olduğu duayı 7 kere okuduktan sonra kimseyle konuşmadan uyumalısınız. Duanın etkisiyle siz de o gece rüya görürsünüz. Rüyanızda içiniz ferahlamış, beyaz rengin yoğunluğunu görürseniz duanız kabul olacağı anlamına gelir. Ancak kötü ve siyah rengin yoğun olduğu bir rüya görmeniz durumunda duanızın kabul olmadığını anlayabilirsiniz. Bu durumda bir sonraki gece ritüeli tekrarlamanız gerekmektedir. Hiçbir rüya görmemeniz durumunda ise ritüeli uygularken bazı hatalar yaptığınız anlamına gelmektedir. Bu durumda ritüeli eksiksiz bir şekilde tekrarlamanız gerekmektedir. Duanın tutması durumunda sevdiğiniz kişi sık sık rüyasında sizi görecektir.

Çözüm Bu Yazıda Olabilir!  Hüddam İlmi

Miftahul Cennet Duası Etkili Midir?

Sevdiğiniz kişinin sizi rüyasında görmesini istemeniz durumunda etkili bazı dualar vardır. Bu dualardan en çok tercih edileni Miftahul Cennet Duasıdır. Miftahul Cennet Duası, dileklerin gerçekleşmesine vesile olan oldukça etkili dualardan biridir. Cennet duası dinimizde de önemli bir yere sahiptir. Dileklerinin gerçekleşmesini isteyen kişiler bu duayı okuyarak dinen sevap kazanır. Çünkü cennet duası içeriğinde Kuran-ı Kerim’den birçok ayet-i kerime içerir. Mitftahul cennet duasının gücünü arttırmak için okumadan önce abdest almanız ve iki rekat Hacet namazı kılmanız duanın etkisini artıracaktır.

Miftahul Cennet Duası’nın okunuşu şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim. Ve ilâhüküm ilahün vâhid lâ ilâhe illâ hüver rahmanür rahîm. Allâhümme edhılil cennete lâ ilâhe illallâh, Muhammedün Rasullullah. Ve kul rabbi eûzu bike min hemezâtiş şeyâtîni ve eûzu bike rabbi en yahdurûni. Allâhümme edhılil cennete lâ ilâhe illallâh, Muhammedün Rasullullah. Kul rabbi enzilnî münzelen mübâreken ve ente hayrul münzilîn. Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah. Rabbic’alnî mükîmes salâti ve min zürriyetî Rabbenâ ve tekabbel duâ. Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah. Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entes semî’ul alîm. Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah. Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrate a’yünin vec’alnâ lil müttekîne imâmâ. Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah. Rabbişrah lî sadrî ve yessir lî emrî vahlül ukdeten min lisânî yefkahû kavlî. Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah. Rabbenâ zalemnâ enfüsenâ ve in lem tağfirlenâ ve terhamnâ le nekûnenne minel hâsirîn. Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah. Rabbenâ etmim lenâ nûrena vağfirlenâ, inneke alâ külli şey’in kadîr. Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah. Rabbenâ efrığ aleynâ sabran ve teveffenâ müslimîn. Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah. Rabbenâ fağfir lenâ zûnubenâ ve keffir annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ meal ebrâr. Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah. Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrül vârisîn. Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah. Rabbenağfir lenâ ve li ıhvâninellezîne sebekûnâ bil îmân. Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah. Rabbenâsrif annâ azâbe cehenneme inne azâbehâ kâne garâmâ. Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah. Ve kul rabbirhamhümâ kemâ rabbeyânî sagîra. Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah. Fe se yekfîke humullâhu ve huves semîul alîm. Allâhümme edhılil cennete lâ ilahe illallâh, Muhammedün Rasullullah. Yâ Hayyü Ya Kayyumü Yâ Zel celali vel ikram Bi rahmetike Yâ Erhame’r rahimiyn.

Çözüm Bu Yazıda Olabilir!  Kabala Büyüsü

İstihare Namazı ve İstihare Duası Nedir?

İstiharenin kelime anlamı hayırlı olanı istemektir. İstihare özünde Allah’a danışmak demektir. Her türlü konuda Allah’u Tealanın sonsuz bilgisinden faydalanmayı niyaz etmektir. Dolayısıyla dinimizde önemli bir yere sahip olan istihare namazı ve istihare duası her konuda uygulanabilmektedir. Kuran-ı Kerim’de geçen bazı ayetlerde istiharenin önemi ve gerekliliği vurgulanmaktadır. Al-i İmran Suresi’nin 159. Ayetinde, ‘Yapacağın işlerde onlara da danış, bir kere de azmettin mi, artık Allah’a dayan. Muhakkak ki Allah kendine dayanıp güvenenleri sever.’ Buyrulmuştur. Şura Suresi’nin 38. Ayetinde, ‘Onlar işlerini aralarında müşavere ile yürütür.’ Buyrulmuştur. Peygamber efendimiz de hadislerinde sık sık istihare namazının önemini ve gerekliliğini vurgulamıştır. Peygamber efendimiz hadis-i şerifte, ‘Mutluluk, istihare namazı kılmakla gerçekleşir.’ Buyurmuştur.

İstihare Namazının Kılınışı

İstihare namazı, farz namazlarının dışında kılınan iki rekat bir namazdır. Yatsı namazından sonra abdest alınarak kılınır. Namazdan sonra seccadeden kalkmadan, kıbleye dönmüş olarak istihare duası okumanız gerekmektedir.

İstihare Duasının Türkçe Okunuşu: “Allâhumme inni estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es’eluke min fadlike’l-azim. Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta’lemu ve lâ a’lemu ve ente allâmu’l guyûb. Allâhumme inkunte ta’lemu enne hâza’l-emre hayrun li fi dini ve meâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi. Fekdurhu li ve yessirhu li summe bârik li fihi. Ve in kunte ta’lemu enne hâza’l-emre şerrun li fi dini ve maâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi f’asrifhu anni va’srifni anhu ve’kdur li el-Hayra haysu kâne. Summe ardihi bih.” 

İstihare Duasının Anlamı: Ey Allahım, ilmine güvenerek senden hakkımda hayırlısını istiyorum, gücüme güç katmanı istiyorum. Sınırsız lutfundan bana ihsan etmeni istiyorum. Ben bilmiyorum, ama sen biliyorsun, ben güç yetiremem ama sen güç yetirirsin. Ey Allahım! Yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Yok eğer benim dinim, dünyam ve geleceğim için kötü ise, onu benden, beni ondan uzaklaştır. Ve hayırlı olan her ne ise sen onu takdir et ve beni hoşnut ve mutlu eyle!”

Bu dua okunduktan sonra kimseyle konuşmadan uyumanız gerekmektedir. O gece niyetinizin hayırlı olup olmadığına dair bir rüya göreceksiniz. Rüyanız beyaz, pembe renklerin yoğun olduğu, içinizi ferahlatan bir rüya ise niyetiniz hayırlı anlamına gelmektedir. Evlilik için kılınmışsa o kişi sizin için hayırlı demektir. Ancak bunun aksi yönde rüyanızda çamur, siyah renkler görmeniz ve uyandığınızda içinizin daralması durumunda niyetinizde hayır olmadığı anlamına gelmektedir. Evlilik için kılınan istihare namazı içinse o kişinin sizin için hayırlı olmadığı anlamı çıkarılmaktadır. İstihare namazı ve rüya yorumu için medyum hocamıza danışarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Rüya Tabiri Nedir?

Gördüğünüz rüyalar belli anlamlar taşımaktadır. Her bir olay, simge, renk, hayvan ya da içinize doğan hisler farklı anlamlara gelmektedir. Bu unsurların tümü kişiye özel olarak yorumlanmaktadır. Bu yorumlara rüya tabiri denmektedir. Genel hatlarıyla verilen rüya tabirlerinin çoğu doğru bilgiler içermektedir. Ancak tam ve detaylı açıklama için güvenilir bir medyum hocaya danışmanızda fayda vardır.

Rüyada yılan görmek: Yılan düşmanlık anlamına gelmektedir. Rüya sahibinin etrafında düşmanları ve yüzüne gülüp arkasından konuşan kişiler olduğuna delalet eder.

Rüyada ağlamak: Rüyada ağlamak oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Bazen kişinin mutlu olacağı bazen ise kötü günler göreceği anlamına gelebilmektedir.

Rüyada köpek görmek: Köpek insanlarla dostluğuyla bilinen bir hayvandır. Rüyada köpek görmek zevk ve sefa yaşanacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada fare görmek: Fare günlük hayatta çok sevilen bir hayvan olmasa da rüyalarda olumlu anlam taşımaktadır. Kişinin evine bolluk, bereket ve rızık geleceği anlamına gelmektedir.

Rüyada kedi görmek: Rüyada görülen kedi birçok farklı anlam taşıyabilmektedir. Hayırlı işlere işaret ettiği gibi fenalığa da işaret edebilir.

Rüyada altın görmek: Altın insanlar tarafından sevilen, sahip olunmak istenen bir eşyadır. Rüyada altın görmek, sıkıntıları aşmaya ve sevince işaret eder.

Rüyada gümüş görmek: Rüyada gümüş görmek hayırlara yorumlanır. Rüyayı gören kişinin mutlu bir yaşamı olacağı anlamına gelmektedir.

Rüyada deniz görmek: Deniz insanın içindeki sıkıntıları aşmaya delalet eder. Rüyanızda denizden uzak olduğunuzu görmeniz durumunda ise sıkıntılarını aşmak için bir süre çaba sarf etmeniz gerektiğine delalet eder.

Rüyada bebek görmek: Rüyada bebek görmek güzel haberler alınacağına yorumlanır. Eğer uzun süredir bebek isteyen ancak bebek sahibi olmayan kadın rüyasında bebek görmüşse, kısa sürede hayırlısıyla evlat sahibi olacağına yorumlanır.

Rüyada para görmek: Para günlük hayatta sevilmesine rağmen rüyada görülmesi durumunda sıkıntı ve üzüntüye işaret eder.

Tıkla ve Medyum Mehran'ı Şimdi Ara: 0532 272 20 82

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu