Büyüler

Muska Nedir?

Tıkla ve Medyum Amir Ahmed'i Şimdi Ara: 0533 595 38 31

Muska, içinde özel dua ve ayetlerin yazıldığı ve insanların üzerlerinde taşıdığı ya da farklı yerlerde saklayarak sıkıntılardan kurtulmak amacı ile yapılan nesnelerdir. Manevi yönden inancı yüksek olan kişiler bu konuda çok önemli bir inanca sahiptirler. Başka boyutlarda insanları etkileyen unsurlar olduğu bilinmektedir. Nazar ve büyüden korunmak için muska kullanılmaktadır.

Muskaların geçmişi çok eski tarihlere dayanır. İlk yapılan muska Peygamber efendimize yapılmıştır. Bunu bilen kişiler peygamber efendimizi örnek alarak muskanın hayatımızda ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bilmektedirler.

Büyü yapıldığında büyünün etkilerinden korunmak ve kurtulmak amacı ile de muska yazılmaktadır. Fakat bu muskalar koruma muskalarından farklı olmaktadır. Muskanın bir büyü olmadığı da unutulmamalıdır.

Muskalar üçgen şeklinde katlanarak insanların üzerlerinde taşıdıkları içerisinde ayet ve duaların yazılı olduğu hem huzur veren hem de insanları koruduğuna inanılan uygulamalardır. Kur’an-ı Kerim’de bulunan ayetlerden yararlanılarak hazırlanan muskalar insanların şifa bulması amacı ile de yazılarak üçgen ya da rulo şekline deriye sarılarak insanlar tarafından boya ya da kola takılmaktadır.

Muska, hastalıkların şifa bulması, büyü bozma ya da büyüden korunmak, nazardan korunmak ve cinlerden korunmak amacı ile hazırlanmaktadır.

Muskaların yazılma amaçları farklı olabilmektedir. Seven kişileri soğutmak ve ayırmak için, insanları ikna etmek için, sinirli kişilerin daha sakin olmaları için, aile bireylerinin arasını açmak ve kişileri huzursuz etmek için, işlerinin ters gitmesi için, kötülüklerden korumak için, nazardan korumak için, büyülerden korumak için gibi daha birçok nedenden dolayı muska yazılabilir. Aslında muskanın amacı iyi niyetlidir. İnsanları manevi olarak rahatlatmakta ve huzur vermektedir. Bazı kötü niyetli kişiler ise bunu kötü amaçları için kullanabilmektedir. Muska yazdırmak isteyenlerin bu konuda işinin ehli bir medyum ya da hocadan destek almalıdır.

Çözüm Bu Yazıda Olabilir!  Şirinlik Büyüsü

Muska Nerelerde Kullanılır?

Muska gerçek amacı ile yapıldığında insanlara huzur veren materyallerdir. Fakat muskanın başka amaçlar için de kullanıldığı bilinmektedir. İnsanlara manevi huzur yanında sıkıntı vermek amacı ile de yapılabilmektedir.

Hastalıklardan, nazardan ve büyüden korumak için hazırlanan muska insanları manevi yönden rahatlamaktadır. Kötü amaç için yapılan muska ise insanların huzurunu kaçırmakta ve sıkıntılarını arttırmaktadır. Muska evde bulunan kötü etkileri de ortadan kaldırmaktadır. Muska ayet, dua ve hadislerin yazıldığı nesneler olduğu için insanlar kötülüklerden korunduğunu söyleyebiliriz.

İyi niyetli yapılan muskanın dini açıdan da bir sakıncası yoktur. Şifa bulmak, kötülüklerden ve nazardan korunmak için dua ve ayetlerin yazılması insanları rahatlatmakta ve huzur vermektedir.

Muska, dua ve ayetlerden oluşmalı, resim ve işaretler kullanılmamalıdır. Anlamı bilinmeyen bilgiler ve tılsımlı sözler yazılmamalıdır. Hastalıklardan, nazardan ve kötülüklerden korunmak için yapılan muska, insanlar tarafından her zaman yanlarında bulunmakta ve yanlarında olduğu sürece de huzur bulmaktadırlar.

Ülkemizde yeni doğmuş bebekler için yapılan muskalar çok fazla tercih edilmektedir. Anne ve babalar yeni doğan bebeklerini korumak için muska uygulamasına çok fazla başvurmaktadırlar. Muska dua, ayet ve hadis olduğu için insanlara manevi huzur vermektedir.

Kısmet açmak amacı ile yapılan muskalar da bulunaktadır. Hem aşk hem de iş hayatında olumsuzluklar yaşayan ve kısmeti kapalı olan kişiler de bu uygulamayı yaptırabilirler. Hem kadın hem de erkek tarafından yapılan muska, insanlara özel hayatlarında huzur verdiği gibi işleri de yoluna girmektedir.

Kötü niyetli yapılan muska ise insanların kısmetinin kapanması ya da birbirini seven kişileri birbirinden soğutarak ayırmak için yapılmaktadır. İster iyi niyetli ister kötü niyetli muska yazma ve muska bozma işi uzmanların işidir. Yeterli dini bilgisi olmayan, Arapçayı bilmeyen, ayet, hadis ve duaların anlamını bilmeyen kişileri bu konularda başkasına bir yardımı olmaz. Muska yazdırmak isteyenlerin konunun uzmanı medyum ya da hocadan yardım alması gerekmektedir.

Çözüm Bu Yazıda Olabilir!  Manevi Çözümler

Muska Nasıl Yapılır?

Muska iyi amlar için yapıldığı gibi kötü amaçlar için de yapılmaktadır. Niyet ne olursa olsun muska işinin ehli bir medyum ya da hocadan yardım alınarak yapılmalıdır. Kendi kendinize yapabileceğiniz bir uygulama değildir.

Muska yazılı kağıtlardır. Üzerinde ayet, hadis ve dualar yazılmakta, korunmak ve tedavi olmak amacı ile üçgen şeklinde katlanarak insanların üzerlerinde taşıdıkları nesnelerdir. Bu muskaların amacı hastalılardan, nazardan ve kötülüklerden korunmaktır.

Kötü niyetli yapılan muskalarda ise rakamlar, işaretler, insan ve hayvan resimleri, tılsımlı sözler gibi birtakım yazılar yazılmaktadır. Bunların amacı insanlara sıkıntı vermek ve insanları zor durumlara düşürmektir. Kötü amaçlar ile yazılan muskalar uzman bir medyumdan yardım alarak bozulabilir. Kişilerin kendi kendilerine bozma ihtimalleri yoktur. Kötü amaçlar için yapılan muskanın etkileri de kendiliğinden kaybolmaz.

Sıkıntılardan kurtulmak ve manevi açıdan rahatlamak amacı ile yapılan muskalar dini bilgisi yüksek olan kişiler tarafından hazırlanmalıdır. Çünkü yazılar Arapça olarak yazılmakta ve Kur’an dan alınan ayet ve dualardan oluşmaktadır. Arapçayı bilmeyen dini bilgisi olmayan kişiler tarafından yapılan muskanın insanlara bir faydası olmamaktadır. Tabi ki bir zararı da yoktur.  Bu yüzden bu konuda bilgili ve kabiliyetli uzman bir medyum ya da hocadan destek alınmalıdır.

Şifa bulmak ve hastalıklardan korunmak için farklı, büyü ve kötülüklerden korunmak için farklı dua ve ayetler yazılmaktadır. Havas, hüddam ve vefk konularına hakim olan kişi tarafından doğru şekilde yazılması insanlara huzur verecektir. Muska taşımak bazı kişiler tarafından hurafe olarak kabul edilse de insanların buna inanması farklı sonuçlar ortaya koymuştur.

Muskalar sıradan kişiler tarafından yapılamaz. Bu alanda uzman kişiler aracılığı ile yapılmalıdır. Ayet, hadis ve dualar el yazması olarak hazırlanmaktadır. Yeterli dini bilgisi olmayan ve yazılacak ayet ya da hadislerin anlamını bilmeyen kişilerin gerçekten muska yazmaları beklenemez.

Çözüm Bu Yazıda Olabilir!  Adet Kanı Büyüsü

Hastalıklardan korunmak ya da şifa bulmak için yazılan muskalar farklı olarak yazılmaktadır. Muskaların etkileri yapan kişiye ve hangi amaçla yaptığına bağlıdır. Bazı muskaların etkileri bir ömür boyu sürmekte bazıları ise daha kısa süreli olmaktadır. Etkisini kaybeden muskaların yenilenmesi gerekmektedir. Bunu yapacak kişiler ise medyumlardır.

Muskalar taşınmak için yapıldığı gibi evde saklanması için de yapılabilmektedir. Kısmet açma, büyüden korunma, şifa bulma, hastalıklardan korunmak için yapıldığı gibi iki sevenin arasını açmak, huzursuzluk yaratmak ve kişilerin birbirinden soğuması içinde yapılabilmektedir.

Muskalar Peygamber efendimizin zamanından bugüne kadar kötülüklerden korunmak amacı ile yapılmaktadır. Muska dini açıdan sakıncası olmayan dualardır. Bir kağıt üzerine yazılan ayet ve dualar katlanır ve deri ya da metal ile kaplanarak kolye olarak ya da iğne ile kişilerin üzerine takılarak taşınmaktadır. İnsanları koruyan ve huzur veren bu yöntem geçmişte olduğu gibi günümüzde de ilgi gören bir uygulamadır.

Kötü amaçlar için yapılan muskalar da bulunmaktadır. Muska bozdurmak için uzman bir medyumdan yardım almak önemlidir. İnsanların kendi kendilerine muskalardan kurtulmaları mümkün olmamaktadır. İstenmeyen durumlar ile karşılaşılabilir. Muska yazma ya da muska bozma işi medyumlarındır. İnsanlar hayatları boyunca birtakım sorun ya da sıkıntılar ile karşı karşıya kalabilirler. Bu durumda manen insanları rahatlattığına inanılan muskalardan faydalanmak en doğrusu olacaktır. Dini bilgisi yüksek medyum ya da hocalardan yardım alarak muska yazdırabilirsiniz.

Tıkla ve Medyum Amir Ahmed'i Şimdi Ara: 0533 595 38 31

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı