Büyüler

Muska Nedir?

Tıkla ve Medyum Amir Ahmed'i Şimdi Ara: 0533 595 38 31

Muska, içinde özel dua ve ayetlerin yazıldığı ve insanların üzerlerinde taşıdığı ya da farklı yerlerde saklayarak sıkıntılardan kurtulmak amacı ile yapılan nesnelerdir. Manevi yönden inancı yüksek olan kişiler bu konuda çok önemli bir inanca sahiptirler. Başka boyutlarda insanları etkileyen unsurlar olduğu bilinmektedir. Nazar ve büyüden korunmak için muska kullanılmaktadır.

Muskaların geçmişi çok eski tarihlere dayanır. İlk yapılan muska Peygamber efendimize yapılmıştır. Bunu bilen kişiler peygamber efendimizi örnek alarak muskanın hayatımızda ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bilmektedirler.

Büyü yapıldığında büyünün etkilerinden korunmak ve kurtulmak amacı ile de muska yazılmaktadır. Fakat bu muskalar koruma muskalarından farklı olmaktadır. Muskanın bir büyü olmadığı da unutulmamalıdır.

Muskalar üçgen şeklinde katlanarak insanların üzerlerinde taşıdıkları içerisinde ayet ve duaların yazılı olduğu hem huzur veren hem de insanları koruduğuna inanılan uygulamalardır. Kur’an-ı Kerim’de bulunan ayetlerden yararlanılarak hazırlanan muskalar insanların şifa bulması amacı ile de yazılarak üçgen ya da rulo şekline deriye sarılarak insanlar tarafından boya ya da kola takılmaktadır.

Muska, hastalıkların şifa bulması, büyü bozma ya da büyüden korunmak, nazardan korunmak ve cinlerden korunmak amacı ile hazırlanmaktadır.

Muskaların yazılma amaçları farklı olabilmektedir. Seven kişileri soğutmak ve ayırmak için, insanları ikna etmek için, sinirli kişilerin daha sakin olmaları için, aile bireylerinin arasını açmak ve kişileri huzursuz etmek için, işlerinin ters gitmesi için, kötülüklerden korumak için, nazardan korumak için, büyülerden korumak için gibi daha birçok nedenden dolayı muska yazılabilir. Aslında muskanın amacı iyi niyetlidir. İnsanları manevi olarak rahatlatmakta ve huzur vermektedir. Bazı kötü niyetli kişiler ise bunu kötü amaçları için kullanabilmektedir. Muska yazdırmak isteyenlerin bu konuda işinin ehli bir medyum ya da hocadan destek almalıdır.

Muska Nerelerde Kullanılır?

Muska gerçek amacı ile yapıldığında insanlara huzur veren materyallerdir. Fakat muskanın başka amaçlar için de kullanıldığı bilinmektedir. İnsanlara manevi huzur yanında sıkıntı vermek amacı ile de yapılabilmektedir.

Hastalıklardan, nazardan ve büyüden korumak için hazırlanan muska insanları manevi yönden rahatlamaktadır. Kötü amaç için yapılan muska ise insanların huzurunu kaçırmakta ve sıkıntılarını arttırmaktadır. Muska evde bulunan kötü etkileri de ortadan kaldırmaktadır. Muska ayet, dua ve hadislerin yazıldığı nesneler olduğu için insanlar kötülüklerden korunduğunu söyleyebiliriz.

İyi niyetli yapılan muskanın dini açıdan da bir sakıncası yoktur. Şifa bulmak, kötülüklerden ve nazardan korunmak için dua ve ayetlerin yazılması insanları rahatlatmakta ve huzur vermektedir.

Muska, dua ve ayetlerden oluşmalı, resim ve işaretler kullanılmamalıdır. Anlamı bilinmeyen bilgiler ve tılsımlı sözler yazılmamalıdır. Hastalıklardan, nazardan ve kötülüklerden korunmak için yapılan muska, insanlar tarafından her zaman yanlarında bulunmakta ve yanlarında olduğu sürece de huzur bulmaktadırlar.

Çözüm Bu Yazıda Olabilir!  Aşk Tılsımı

Ülkemizde yeni doğmuş bebekler için yapılan muskalar çok fazla tercih edilmektedir. Anne ve babalar yeni doğan bebeklerini korumak için muska uygulamasına çok fazla başvurmaktadırlar. Muska dua, ayet ve hadis olduğu için insanlara manevi huzur vermektedir.

Kısmet açmak amacı ile yapılan muskalar da bulunaktadır. Hem aşk hem de iş hayatında olumsuzluklar yaşayan ve kısmeti kapalı olan kişiler de bu uygulamayı yaptırabilirler. Hem kadın hem de erkek tarafından yapılan muska, insanlara özel hayatlarında huzur verdiği gibi işleri de yoluna girmektedir.

Kötü niyetli yapılan muska ise insanların kısmetinin kapanması ya da birbirini seven kişileri birbirinden soğutarak ayırmak için yapılmaktadır. İster iyi niyetli ister kötü niyetli muska yazma ve muska bozma işi uzmanların işidir. Yeterli dini bilgisi olmayan, Arapçayı bilmeyen, ayet, hadis ve duaların anlamını bilmeyen kişileri bu konularda başkasına bir yardımı olmaz. Muska yazdırmak isteyenlerin konunun uzmanı medyum ya da hocadan yardım alması gerekmektedir.

Muska Nasıl Yapılır?

Muska iyi amlar için yapıldığı gibi kötü amaçlar için de yapılmaktadır. Niyet ne olursa olsun muska işinin ehli bir medyum ya da hocadan yardım alınarak yapılmalıdır. Kendi kendinize yapabileceğiniz bir uygulama değildir.

Muska yazılı kağıtlardır. Üzerinde ayet, hadis ve dualar yazılmakta, korunmak ve tedavi olmak amacı ile üçgen şeklinde katlanarak insanların üzerlerinde taşıdıkları nesnelerdir. Bu muskaların amacı hastalılardan, nazardan ve kötülüklerden korunmaktır.

Kötü niyetli yapılan muskalarda ise rakamlar, işaretler, insan ve hayvan resimleri, tılsımlı sözler gibi birtakım yazılar yazılmaktadır. Bunların amacı insanlara sıkıntı vermek ve insanları zor durumlara düşürmektir. Kötü amaçlar ile yazılan muskalar uzman bir medyumdan yardım alarak bozulabilir. Kişilerin kendi kendilerine bozma ihtimalleri yoktur. Kötü amaçlar için yapılan muskanın etkileri de kendiliğinden kaybolmaz.

Sıkıntılardan kurtulmak ve manevi açıdan rahatlamak amacı ile yapılan muskalar dini bilgisi yüksek olan kişiler tarafından hazırlanmalıdır. Çünkü yazılar Arapça olarak yazılmakta ve Kur’an dan alınan ayet ve dualardan oluşmaktadır. Arapçayı bilmeyen dini bilgisi olmayan kişiler tarafından yapılan muskanın insanlara bir faydası olmamaktadır. Tabi ki bir zararı da yoktur.  Bu yüzden bu konuda bilgili ve kabiliyetli uzman bir medyum ya da hocadan destek alınmalıdır.

Şifa bulmak ve hastalıklardan korunmak için farklı, büyü ve kötülüklerden korunmak için farklı dua ve ayetler yazılmaktadır. Havas, hüddam ve vefk konularına hakim olan kişi tarafından doğru şekilde yazılması insanlara huzur verecektir. Muska taşımak bazı kişiler tarafından hurafe olarak kabul edilse de insanların buna inanması farklı sonuçlar ortaya koymuştur.

Çözüm Bu Yazıda Olabilir!  Havas İlmi Nedir?

Muskalar sıradan kişiler tarafından yapılamaz. Bu alanda uzman kişiler aracılığı ile yapılmalıdır. Ayet, hadis ve dualar el yazması olarak hazırlanmaktadır. Yeterli dini bilgisi olmayan ve yazılacak ayet ya da hadislerin anlamını bilmeyen kişilerin gerçekten muska yazmaları beklenemez.

Hastalıklardan korunmak ya da şifa bulmak için yazılan muskalar farklı olarak yazılmaktadır. Muskaların etkileri yapan kişiye ve hangi amaçla yaptığına bağlıdır. Bazı muskaların etkileri bir ömür boyu sürmekte bazıları ise daha kısa süreli olmaktadır. Etkisini kaybeden muskaların yenilenmesi gerekmektedir. Bunu yapacak kişiler ise medyumlardır.

Muskalar taşınmak için yapıldığı gibi evde saklanması için de yapılabilmektedir. Kısmet açma, büyüden korunma, şifa bulma, hastalıklardan korunmak için yapıldığı gibi iki sevenin arasını açmak, huzursuzluk yaratmak ve kişilerin birbirinden soğuması içinde yapılabilmektedir.

Muskalar Peygamber efendimizin zamanından bugüne kadar kötülüklerden korunmak amacı ile yapılmaktadır. Muska dini açıdan sakıncası olmayan dualardır. Bir kağıt üzerine yazılan ayet ve dualar katlanır ve deri ya da metal ile kaplanarak kolye olarak ya da iğne ile kişilerin üzerine takılarak taşınmaktadır. İnsanları koruyan ve huzur veren bu yöntem geçmişte olduğu gibi günümüzde de ilgi gören bir uygulamadır.

Kötü amaçlar için yapılan muskalar da bulunmaktadır. Muska bozdurmak için uzman bir medyumdan yardım almak önemlidir. İnsanların kendi kendilerine muskalardan kurtulmaları mümkün olmamaktadır. İstenmeyen durumlar ile karşılaşılabilir. Muska yazma ya da muska bozma işi medyumlarındır. İnsanlar hayatları boyunca birtakım sorun ya da sıkıntılar ile karşı karşıya kalabilirler. Bu durumda manen insanları rahatlattığına inanılan muskalardan faydalanmak en doğrusu olacaktır. Dini bilgisi yüksek medyum ya da hocalardan yardım alarak muska yazdırabilirsiniz.

Muska Neden Yapılır?

Hastalıkların şifa bulması, büyülerin bozması, kişilerin nazardan korunması, kötü huylu cinlerden korunma, insanların verebileceği zararlardan korunma konularında muskalar yapılmaktadır. Muskaların içinde kişinin sorunlarına uygun ayet, sure ve dualar yer alır.  Ancak bazen kötü niyetli kimseler de sevmedikleri kimselerin hanelerindeki bereketin yok olması, hatalığa kapılmaları, karı kocanın arasının bozulması gibi kötü niyetlerle de muska yapılmak istenebilir. Muska konusunda uzmanlaşmış medyum hocalar bu tür muskaları yapabildikleri gibi bu muskaları tespit etme ve bozma konularında da uzmanlaşmışlardır.

Evde Muska Bulunduğunda Ne Yapmak Gerekir?

İyi veya kötü niyetle yapılan muskalar genellikle kişilerin evlerine saklandığından evde muska bulmak oldukça yaygın bir durumdur. Kişiler genellikle yatak odalarında, koltuklarının iç kısımlarında, perde kornişlerinin altında, duvarlarının içinde, soba borusu giderlerinde, havalandırma boşluğu pencerelerinde, çok sık okumadıkları kitaplarının sayfa aralarında, iş yerlerinin gizli noktalarında, araçlarında muska bulabilmektedirler.

Çözüm Bu Yazıda Olabilir!  Dil Bağlama Büyüsü

Evde muska bulan kişi yazılı ayetleri okuyabildiğinde bunun iyi niyetle hazırlanmış bir muska olduğuna kanaat getirebilir. Ancak eğer iyi niyetle yapılmış bir muska olsa idi büyük ihtimalle muskayı yaptıran, eve saklayan kişi bu durumu evdekilere haber verirdi. Evde bulunan muskalarda ilk etapta ayetler yazılı olsa dahi iyi niyetli olma ihtimalleri yok denecek kadar düşüktür. Bu nedenle muskayı kesinlikle alanında uzman, muska okuma işinde uzmanlaşmış bir medyum hocaya göstermek gerekmektedir.

Muska bulan kişi ilk olarak muskayı suya atmayı veya yakmayı düşünmektedir. Halk arasında oldukça yaygın olan bu davranış kesinlikle tavsiye edilmemektedir. Muskayı yakmak veya suya atmak  etkisinin yok olacağı anlamına gelmez. Ayrıca kişi muskayı kendi yok etse dahi muskanın etkileri yok olmayabilir. Aksine muskanın bu şekilde yok edilmeye çalışılması halinde kötü cinlerin musallat olması gibi tehlikeli sonuçlar da doğurabilmektedir.

Muskanın içeriği, iyi amaçla mı kötü amaçla mı yapıldığını ve etkilerini öğrenmeden yok etme yoluna gidilmemelidir. Muska öncelikli olarak muska yapmayı, okumayı, bozmayı bilen, alanında uzman bir medyum hocaya gösterilmelidir. Havas ilmine vakıf, yüksek mertebeye erişmiş medyum hocaya danışıldığı vakit muskanın içeriği, kimin yaptırdığı, amacı ve o güne kadar ne tür etkilere sebep olduğu ayrıca öğrenilebilecektir.

Muska Nerede Taşınır?

Muskanın yapımı kadar nerede taşınacağı da etki etmesi açısından önemli bir husustur. Her muska yapılış amacına göre taşınmalıdır. Bereket için yapılan muskalar cüzdanda taşınabilir. Ancak nazar, göze gelme, uğursuzluk, iç sıkıntısı için yapılan muskaların cüzdanda taşınması uygun değildir. Bu muskaların etki etmesi istenen kişinin bedeninde taşınması gerekmektedir. Kişi bu muskaların boyna asılması veya sağ göğsün üzerinde taşınması uygun olacaktır. Karı koca arasındaki huzursuzluğun yok olması, aralarındaki muhabbetin artması için yapılan muskaların yatak başlığına, karı kocanın arasına denk gelecek şekilde muhafaza edilmesi gerekmektedir. Uyku problemi çeken, kabus gören kimselerin ise yaptırdıkları muskaları yastıklarının içine koymaları uygun olacaktır.  Çocuklara yapılan muskaların çengelli iğne ile omuza tutturulması halk arasında yaygın bir uygulamadır. Ancak çengelli iğnenin metali muskanın etkisini azaltabileceğinden veya çocuğa batma gibi olumsuz etkilerinden dolayı bu taşıma yöntemi tercih edilmemelidir. Muskanın cepte taşınması ise oturup kalkarken uygunsuz durumlar oluşabileceğinden dolayı kesinlikle uygun değildir. İşlerinin açılması için muska yaptıran kimseler bu muskayı iş yerlerinin girişine asabilirler. Araba kullanırken kaza beladan korunmak isteyen kimseler muskalarını arabalarının ön aynasına takabilirler.

Her konuda olduğu gibi muska konusunda da kullanılan materyalin ne olduğundan ziyade o materyale inanmak en önemli noktadır.

Tıkla ve Medyum Amir Ahmed'i Şimdi Ara: 0533 595 38 31

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu