Büyüler

Hüddam İlmi

Tıkla ve Medyum Mehran'ı Şimdi Ara: 0532 272 20 82

Hüddam, çok eski çağlardan beri şeytanları ve cinleri kontrol altına alan bir ilimdir. Günümüzde bu ilim medyum ya da hocalar tarafından bilinen ve kullanılan bir ilim olarak karşımıza çıkmaktadır. Kutsal kitaplara inanan ve iman etmiş olan kişilerin kutsal kitap metinlerine baktıklarında birçok yerde ruhani varlık olarak bilinen cinlerin var oldukları anlaşılır.

Hüddam ilmi cinleri kontrol etmeye yarar. Bu ilmin kitaplardan ya da bir kurumdan öğrenilmesi söz konusu değildir. Hüddamlık doğuştan gelen bir özelliktir. Bu özelliğe sahip olan kişiler ise medyumlar olmaktadır. Cinler alemi enteresan ve özel bir alemdir. Bu varlıklar ile iletişime geçebilmek için yapılan çalışmalar hüddam ilminin konusunu oluşturur.

Hüddam İlmi Nedir?

Hüddam İlmi Nedir?

Dünyada bizlerin görmediği ve duymadığı başka bir alem bulunmaktadır. Kur’an da ve diğer kutsal kitaplarda cinlerden bahsedilmektedir. Cinler insanların göremedikleri farklı bir boyutta varlıklarını sürdürmektedir. Normal insanların bu varlıklar ile iletişime geçmeleri söz konusu değildir.

Hüddam hademe kelimesinin çoğudur ve vazife sahibi anlamına gelir. Bazı hüddamlar sinirli olurken bazı hüddamlar daha sakin mizaçlı olmaktadırlar. Hüddamlar genel olarak çift karakterli olabilmektedirler. Cinleri kontrol ederken bazılarının sinir krizleri geçirdikleri bilinmektedir.

Müslüman cinler okunan ayet ve dua sebebi ile insanlara zarar vermemektedir. Cinleri kontrol eden insanların ise maneviyatları oldukça yüksektir. Pozitif bilim olarak kabul edilmese bile koyduğu sonuçlar ile hüddam ilmi insanların yaşantısına doğrudan etki etmektedir.

Cinler istemedikleri sürece insanlara gözükmezler. Fakat bazı durumlarda göz perdeleri kalkmış olarak bilinen ve doğuştan yetenekli olan medyumlar bu varlıkları hissedebilir ve görebilir. Bu varlıklar ile iletişim kurarak onları kontrol altında tutabilir. Bu çok kolay olmamaktadır. Cinler insanlara musallat olabilmektedir. Bu durumdan kişinin kendi başına kurtulması mümkün olmayacaktır. Sorumluluklarını bilen hüddam, havas ve gizli ilimler konularına hakim deneyimli ve yetenekli medyumdan yardım alınmalıdır. Medyum Mehran, bilgisi ve tecrübesi ile hüddam ilmi ile ilgili konularda yardım alabileceğiniz yetenekli ve güvenilir bir medyumdur.

Cinler ile iletişime geçebilmek bilgi ve yetenek yanında büyük cesaret isteyen bir konudur. Bu varlıklar ile iletişime geçebilmek ve onları kontrol edebilmek gerçekten güçtür. Bu yüzden hüddam ilmi sadece işinin ehli uzman bir medyum tarafından uğraşılması gereken bir ilimdir.

Hüddam ilmini bilmek büyü, tılsım gibi konularda önemlidir. Birçok büyü uygulaması için bu cinlerden faydalanılmaktadır. İyi niyetli yapılan büyülerde Müslüman cinlerden yardım alınmaktadır ve bunların insanlara zararı bulunmamaktadır. Fakat kötü amaçlar için yapılan kara büyülerde kullanılan şeytani cinler oldukça tehlikeli olabilirler. Bu şeytani cinleri kontrol atmak gerçekten zordur. Kötü cinleri kullanılarak yapılan büyüler insanların hayatlarını cehenneme çevirebilir. Cin musallatına maruz kalan ve büyünün etkisinden kurtulmak isteyenlerin vakit kaybetmeden konun uzmanı yetenekli ve kabiliyetli bir medyumdan yardım alınması önemlidir. 

Çözüm Bu Yazıda Olabilir!  Sevgi Büyüsü

Hüddam ilmi cinlerin nasıl kontrol edilmesi gerektiğini açıklayan bir ilimdir. İslam dinine göre cinlerden faydalanmak ve onları kontrol etmek yasaklanmıştır. Fakat cin musallatı ile karşılaşan kişilerin bu durumdan kurtulmaları önemlidir. Çünkü şeytani güçler insanlara zarar verebilir ve hatta insanların ölümüne bile yol açabilir. Cinleri sıradan kişilerin görmesi imkansızdır. Özel yeteneği olan kabiliyetli, hüddam ve havas ilminde kendisini yetiştirmiş olan kişiler bu varlıklar ile iletişime geçebilir. Bu varlıkları görebilen, onlar ile iletişime geçebilen ve kontrol altına alabilen ilim ise hüddam ilmi olmaktadır.

Hüddamlık sonradan öğrenilmez. Kişinin doğuştan yeteneğinin olması ve aldığı eğitimler ile bu yeteneğini birleştirmesi önemlidir. Gizli bilimler içerisinde önemli bir yere sahip olan hüddamlık herkesin harcı değildir. Cinler alemi farklı bir alemdir ve cinler ile iletişime geçmek ayrı bir yetenek gerektirir.

Cinler ile iletişime geçebilen kişiler hüddam ilmi hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip olan kişilerdir. Günümüzde bu varlıkları kontrol edebilmek için hem yetenekli hem de hüddam ilmi hakkında bilgi sahibi olan çok az kişi vardır. Bu konu çok fazla sömürülmekte ve insanlar kandırılmaktadır.

Hüddam ilminin konularına hakim olan kişiler büyü yapma ve büyü bozma konusunda da başarılı olabilmektedir. Medyumlar Allah vergisi olan doğuştan özel yeteneğe sahip kişilerdir. İnsanlara büyü yapma, büyü bozma, vefk, tılsım ve muska gibi konularda yardımcı olurlar. Hüddam ilmine yeterince hakim olmayan kişilerin büyü yapma ve büyü bozma gibi yetenekleri de olamaz.

Cinler iyi amaçlar için kullanıldığı gibi kötü amaçlar için de kullanılmaktadır. Kara büyülerin yapılabilmesi için cinlerden yardım alınarak bu varlıklara görev verilir. Bu nedenle kara büyüler hem tehlikeli hem de bozulması güç olan büyülerdir. Büyünün bozulması ve cinlerin görevlerinden uzaklaştırarak insanlara daha fazla zarar vermesinin önüne geçilmesi için kesinlikle uzman bir medyumdan yardım alınmalıdır. Müslüman cinler insanlara zarar vermez. Fakat şeytani cinler insanların bilinçaltına etki ederek onları ele geçirirler. Hüddam ilmine hakim ve yetenekli medyum cinleri nasıl kontrol edeceğini bilir.

Hüddam ilmi gizli ilimlerden biridir. İnsanların cinlerle iletişim kurabilmesinin mümkün olmadığı durumlarda bu ilme gerçekten ihtiyaç vardır. Günümüzde insanlar geçmiş dönemlerde olduğu gibi çözüm bulamadıkları sıkıntı ya da sorunlarında büyüyü son çare olarak görmektedirler. Büyüler ise gizli ilimlerden faydalanılarak yapılmaktadır. Gizli ilimler içerisinde önemli bir yeri olan hüddamlık olmadan büyülerin yapılması ve bozulması zordur. Hüddamlık sonradan kazanılan bir durum değildir. Var olan yeteneğin kullanılması için alınan eğitimler ile birleştirilmesi ile elde edilir.

Çözüm Bu Yazıda Olabilir!  Aşk Tılsımı

Hüddamlık, cinleri emri altına alabilmektir. Hüddamlık hakkında bilgi sahibi olmak için Kur’an-ı Kerim’de yer alan ayetlere bakılması önemlidir. Cinler belli şartlarda insanların emri altına girebilir. Müslüman cinlerin insanlara bir zararı yoktur. Şeytani cinler ise insanlara zarar verebilirler. Cinler ile iletişim kurabilmek için hüddamlık ilmine ihtiyaç vardır. Bu konunun uzmanı ise medyum ya da hocalar olmaktadır.

Hüddamlık büyülerin bozulması için gerekli olan bir ilimdir. Kara büyü olarak bilinen ve tehlikeli olabilen domuz büyüsü, papaz büyüsü, adet kanı büyüsü gibi büyüler insanların hayatında gerçekten büyük değişiklikler yaşanmasına neden olan büyülerdir. Bu büyülerin bozulabilmesi için büyünün yapımında kullanılarak görevlendirilen cinlerin görevlerinden alınması gerekmektedir. Bu yüzden hüddam ilmine sahip olan medyumlardan yardım alınması önemlidir. Kişilerin büyüleri kendi kendilerine bozmaları imkansızdır. Üstelik büyü bozulmadığı takdirde cinler kişilere musallat olabilir. İnsanların hayatını zindana çeviren cinlerin kişiden uzaklaştırılması gerekir. Medyumlar cinler ile iletişime geçebilen özel insanlardır ve bu yetenekleri ile hüddam ilmi sayesinde insanları düştükleri bu durumdan kurtarabilirler.

Hüddamlık manevi alem ile ilgilidir. Uzmanlık gerektiren bu ilmin inceliklerine sahip olmayan kişiler bu işlere hiç girmemelidir. Kötü sonuçlar ile karşılaşılması muhtemeldir. Hüddamlık herkese nasip olmaz. Bu özel yetenek doğuştan gelir ve alınan eğitimler ile pekişir. Büyü yapma ya da büyü bozma için yetkili olabilecek kişi medyum ya da hocadır.

Cinleri kontrol etmek ve iletişime geçmek hüddam ilmine hakim medyumların işidir. Medyum Mehran doğuştan fark ettiği bu yeteneğini aldığı eğitimler ile birleştirerek gönül rahatlığı ile yardım alabileceğiniz nadir medyumlardan birisidir.

Hüddamlar Büyü Bozabilir Mi?

Hüddamlar büyü bozma işlemleri yapabilmektedirler. Özellikle kara büyüleri bozmak için hüddamlardan yardım alınır. Ancak kişi kendi kendine hüddamlarla iletişime geçip, onları devreye sokamaz. Hüddamları devreye sokmak için öncelikli olarak hüddam ilmine vakıf olmak gerekmektedir. Hüddam ilmine vakıf kişiler yeteneği doğuştan gelen medyum hocalardır. Üstünde kara büyü olduğuna inanan kimseler öncelikle kesin olarak büyü yapılıp yapılmadığına emin olmalıdır. Daha sonra ne tür büyü yapıldığı, büyü yaparken hangi materyallerin kullanıldığı ve hangi ritüellere uyulduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Çünkü her büyüyü yapmak için ayrı materyal kullanıldığı gibi bozmak için de ayrı ayrı materyaller ve ritüeller uygulanır. Örneğin domuz yağı büyüsü için sirke kullanılabilirken muska büyüsü için muskanın bulunup uygun şekilde yok edilmesi gerekebilir. Bunların her biri ayrı uzmanlık gerektiren konulardır. Bu nedenle kesinlikle işinin ehli bir medyum hocaya başvurmak gerekmektedir.

Çözüm Bu Yazıda Olabilir!  Bağlama Duası

Hüddam Büyüsü Ne Kadar Sürede Etki Eder?

Hüddam büyüsü doğru ritüel ve uygun materyallerle yapıldığında en hızlı ve kesin etki eden büyülerin başında gelir. Yapılan büyü için devreye giren hüddamın kudretine göre büyü ilk anda etki etmeye başlayabilir. Hüddam büyüsünde genel kabul görmüş süre ise 7 gündür. 40 günde ise büyü tamamen etki eder ve tamamlanır.

Herkes Hüddam Elde Edebilir Mi?

İnsanlar isteklerini kolayca elde etmek için kendilerine hizmet edecek bir hüddam elde etmek isteyebilirler. Hüddam elde etmek son derece zor bir süreçtir. Ayrıca kişinin hüddam ilmini kaldırabilecek kişilikte olması gerekmektedir. Çünkü hüddam ilmi son derece sırlı ve buna vakıf olamayacak kimselerin başına ciddi belalar açabilen bir alandır.

Hüddam elde etmenin aşamaları kısaca şöyle açıklanabilir: Kişinin akşam güneş batmaya başlamadan önce halvet haline girmesi gerekmektedir. Bu haldeyken bulunduğu ortamın ve bedeninin temiz olması gerekmektedir. Kişi halvet ortamında yalnız olmalıdır. Kişi tekrar edeceği tılsımlı sözleri ve zikirleri kimsenin duymayacağı şekilde, sessizce tekrarlamalıdır. İlk gün kişi halvet halini tamamladıktan sonraki gün oruç tutulmalıdır. Ancak bu oruç diğer oruçlardan farklı bir oruçtur. Oruç tutan kişi kesinlikle hayvan ve hayvandan gelen herhangi bir yiyeceği ve içeceği (süt, yumurta, peynir, et, yoğurt gibi…) tüketmemelidir. Ayrıca kişi bu süreçte kesinlikle tuz tüketmemelidir. Tuzsuz arpa, tuzsuz zeytin, hurma, sebze ve meyve ile sahur ve yine aynı yiyeceklerle iftar yapılır. Kesinlikle tıka basa, çok yemekten ve içmekten kaçınılmalıdır. İkinci gün bu bedensel arınma sağlandıktan sonra yatsı namazından sonra hüddam çağırma duası okunmalıdır. Bin defa tekrarlanacak olan bu dua herkesle paylaşılmamaktadır. İnternetten veya herhangi bir kitapla hüddam çağırma duası yazdığını iddia edenlere itibar edilmemelidir. Her hüddam çağırma duası kişiye özeldir. Hüddam ilmine vakıf kimselerden öğrenilebilen bu dualar için kesinlikle işin ehli uzman medyum hocalara danışmak gerekmektedir. Oruç ve halvet hali tamamlandıktan sonra hüddamın güzel bir insan suretinde gelmesi gerekmektedir. Eğer gelmezse ritüel tam olarak yapılamamış demektir. Kişinin uyuması ve yeniden halvet ve oruç ritüelini tekrarlaması gerekmektedir. Ritüel birkaç gün tekrarlanmasına rağmen hüddam gelmiyorsa kişinin hüddam ilmine vakıf olamayacağı anlamına gelir.

Bazen de kişiler yanlış ritüeller uygular. Halvet halinde kötü düşünceler aklından geçebilir, oruç haliyle tam bir arınma sağlamayabilir veya okunacak duada yanlış telaffuz gibi nedenlerle hüddam hiç gelmeyebilir. Ancak bazen de bu hatalar kişinin başına kötü hüddamların veya cinlerin musallat olmasına sebebiyet verebilir. Bu nedenle kesinlikle hüddam ilmine vakıf medyum hocalardan yardım alınmalıdır.

Tıkla ve Medyum Mehran'ı Şimdi Ara: 0532 272 20 82

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu