Büyüler

Gizli İlimler

Tıkla ve Medyum Amir Ahmed'i Şimdi Ara: 0533 595 38 31

Gizli ilimler, doğuştan gelen özel yeteneğe sahip olan kişilerin anlayabileceği ve halen gizemini koruyan etkili ve tehlikeli bir ilimdir. Çok eski çağlardan beri muska, büyü, tılsım gibi konular insanların ilgisini çekmektedir. İnsanlar hayatları boyunca birçok sorun ya da sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu sorunlar hem pozitif ilimler aracığı ile hem de gizli ilimlerden yararlanılarak çözülebilmektedir.

Gizli ilimler birbirinden farklı ilimlerdir. Medyumlar bu ilimler konusunda bilgi sahibi olan kişilerdir. Her medyumun uzmanlık alanı farklı olsa da tüm bu ilimler hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu konularda yeterli bilgiye sahip olan medyumlar yapmış oldukları özel çalışmalar ile insanlara yardımcı olmaktadır.

Gizli ilimler çok geniş kapsamlıdır. Sunduğu çözümler ile insanlara manevi açıdan mutlu etmekte ve doğal yollardan sorunlarına çözüm bulamayanların umudu olmaktadır. Büyü, tılsım, muska gibi çalışmaların yapılabilmesi için gizli ilimlerden yardım alınmaktadır. Bu konulara hâkim olmayan kişilerin insanlara yardımcı olması beklenemez.

Gizli ilimler geçmişte olduğu gibi günümüzde de halen gizemini koruyan ilimdir. Konusu oldukça geniştir. Bilgilerin tam olarak öğrenilmesi çok zordur. Konuları çok geniş ve karışıktır. Gizli ilimlerin konuları havas ilmi, hadim ilmi, ebced hesabı, vefk, hüddam ilmi, astroloji gibi ilimlerdir. Binlerce yıllık insanlık tarihinde görülen olaylar ve tecrübeler sonrasında ortaya çıkan ve bu ilimlerden yararlanılarak yapılan büyü uygulamaları keşfedilmiş ve tüm bunlar disiplin haline getirilmiştir.

Manevi olarak yaşanan sıkıntıların giderilmesi için alanında uzman bir medyuma başvurarak çözüm bulmak mümkündür. Gerçekten işinin ehli olan bir medyum kendi kabiliyetini de ortaya koyarak ve gizli ilimlerden yararlanarak uygulamaların ne şekilde yapılması gerektiğini bilir.

Havas ilmi hem maddi hem de manevi özelliklerinden dolayı insanlara çözüm sunan bir ilimdir. Gizli ilimler olarak bilinen ilimlerden birisi olan havas ilmi medyum ya da hoca tarafından öğrenilmesi gereken ilimdir. Dualar, sureler, ayetler ve Esma-i Hüsna kullanılarak yapılan uygulamalar etkili ve tesirli çözümler olmaktadır. Havas ilminin bilinmesi içim Arapçanın bilinmesi gerekmektedir.

Çözüm Bu Yazıda Olabilir!  Bağlama Duası

Hüddam ilmi de gizli ilimler içerisinde yer alan bir ilimdir. Manevi boyutta olduğu kabul edilen varlıklardan faydalanılmasını sağlar. Doğal yeteneğe sahip olan kişiler bu ilim sayesinde bu varlıklar ile iletişim kurabilir ve onları yapılacak uygulamalarda kullanır. Hüddam evli ve çocuğu olan erkek cinlerdir. Kötü amaçlar için yapılan uygulamalarda kullanılır.

Kabala, Yahudi ruhban sınıfının geliştirdiği bir öğretidir. Kabala, büyü ve şeytani güçlerle bağlantı sanatıdır ve din değildir. Bu öğreti sayesinde hayatımızda eksik olanı almayı öğretir. Yine bu öğretiye göre Hiram ve arkadaşlarının dünyanın bütün sırlarına hâkim oldukları ve bu sırları sandıkta sakladıkları rivayet edilir. Bu kişiler öldükten sonra bu öğretiyi devam ettiren birkaç kişinin gizlice dünyayı yönettikleri söylenir.

Yıldızmane, kişinin adı, doğum tarihi gibi bilgilerin kullanılarak kişinin ölümüne kadar olan yolculuğu hakkında yorum yapma yöntemidir. Fal ile karıştırılmamalıdır. Yıldızname gerçeğe daha yakın ve gerçekçi bilgiler veren çok farklı bir uygulamadır. Astroloji olarak da bilinir. Sümer ve Eski Mısır uygarlıklarına kadar dayanan bir geçmişi vardır ve o yıllardan itibaren günlük işlerin düzenlenmesinde yararlanılan bir ilimdir.

Gizli ilimler sadece havas, hüddam, yıldızname ile sınırlı bir ilim değildir. 12 ilimden oluşur. Her ilim hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Gizli ilimler çok geniş bilgiler demektir ve medyumlar hayatları boyunca sadece birkaç ilimde uzmanlaşabilir. Özel insanların anlayabileceği bu ilimler halen günümüzde gizemini korumaktadır.

Büyü yapma, büyü bozma, vefk hazırlama, tılsım ve muska yazma gibi konularda bilgili ve ruhani varlıklar ile iletişime geçebilen medyumlardan yardım almak gerekmektedir. Gizli ilimler konularında kendisini geliştirmeyen ve özel yeteneğe sahip olmayan kişilerin büyü yapma ya da büyü bozma gibi bir yetenekleri olamaz. Bu konular basite alınabilecek konular değildir.

Çözüm Bu Yazıda Olabilir!  Hüddam İlmi

Gizli ilimler konusuna hâkim olmayan kişilerin insanlara bir faydası olmayacaktır. İnsanlar sıkıntıları gidermek için medyum ya da hocadan yardım alırlar. Bu uzmanlar insanların sıkıntılarını gidermek için yapacakları uygulamalar için gizli ilimlerden faydalanarak bir çözüm bulurlar. Kendisini geliştirmeyen, bu konularda bilgisi olmayan ve özel yeteneğe sahip olmayan kişilerin bir başkasına faydası olmayacaktır.

Gizli ilimler günümüzde çok fazla ilgi görmekte ve insanların sıkıntılarını, sorunlarını gidermek için kullanılmaktadır. Büyü yapma, büyü bozma, vefk, tılsım ve muska yazmak için gizli ilimlerden yardım almak gerekmektedir. Gizli ilimlerden yararlanmadan bu uygulamaların yapılması imkansızdır. Örneğin Kuran-ı Kerim’de bulunan hadis ve ayetlerin gizli anlamlarının bilinmesi için Havas ilminin bilinmesi gerekiyor. İnsanları anlamak ve onlara çözüm bulmak için kıyafetnamenin bilinmesi önemlidir. Büyü yapmak ve bozmak için ise hüddam ilmi çok daha önemlidir. Hüddam ilmi sonradan öğrenilmez. Doğuştan gelen yetenek gerekir. Medyum ya da hocalar bu yeteneğe sahip kişilerdir. Sıradan insanların göremediği fakat varlıkları kabul edilen cinleri görebilmekte ve onlar ile iletişime geçebilen özel kişiler büyü yapma ve bozma konularında insanlara yardımcı olabilirler.

Çok eski çağlarda olduğu gibi büyü ve büyü çeşitleri günümüzde de çok fazla ilgi görmektedir. Önemeli olan günümüzde gerçek bir medyum ile çalışmaktır. Gizli ilimler konularına hâkim olan ve doğuştan özel yeteneğe sahip olan kişiler insanlara manevi çözümler bulmakta ve kişileri sıkıntılarından kurtarmaktadır. Kendisini geliştirmemiş tecrübesi olmayan ve bilgi birikimine sahip olmayan kişilerin muhtaç durumda olanlara yardım etmesi beklenemez.

Medyumlar büyü ve tılsım konularında kendini sürekli geliştiren kişilerdir. Gizli ilimler çok geniş konuları kapsayan bir ilimler bütünüdür. Hala tam anlamı ile çözülemeyen gizli ilimler adından anlaşıldığı gibi halen gizemini korumaktadır. Gizli ilimleri anlamak isteyenlerin İbranice, Süryanice ve Arapça dillerini bilmesi gerekmektedir.

Çözüm Bu Yazıda Olabilir!  Cin Musallatının Belirtileri

Kendi branşında uzman olan kişiler ihtiyaç sahiplerine istenilen çözümü bulmaktadır. Gizli ilimler çok geniş bir ilimdir ve kendisinden yararlanılarak insanlara bulduğu çözümler çok büyüktür. İnsanlar doğal yollardan elde edemediklerini gizli ilimlerden faydalanarak yapılan uygulamalardan elde edebilmektedirler. Bu konuda öncelikle araştırma yapmak önemli olmaktadır. Bazı medyumlar vefk konusunda bazısı hüddam ilminde kimisi de havas ilminde uzmanlaşmıştır. Gizli ilimler konusuna hâkim olmayan kişilerin bu uygulamaları yapmaları mümkün olmadığından kendini daha önce yaptığı çalışmalar ile kanıtlayan medyumlardan yardım almak önemli olmaktadır.

Büyü İslam dini tarafından da kabul edilmektedir. Ama büyüyü herkes yapamaz. Bu uygulamaları yapan kişinin manevi yönünün kuvvetli olması, doğuştan özel yeteneğinin bulunması ve bu özelliklerin üzerine aldığı eğitimleri eklemesi gerekmektedir. Bu kişiler gizli ilimlerden yararlanarak Allah vergisi olan bu yeteneklerini geliştirirler. Böylelikle insanlara yardımcı olabilirler. Günümüzde kendini medyum olarak tanımlayan büyü yapma ya da büyü bozma konularında başarılı olduklarını söyleyen kişiler mevcuttur. Fakat bu kişilerin birçoğu insanları kandırmakta ve mağdur etmektedir. Bu konular ciddi konularadır. Yardım talep edeceğiniz medyumun mutlaka hüddam özelliğine sahip olması gerekmektedir. Kara büyülerin yapılması için cinlerden yardım alınmaktadır. Bu varlıklar ile iletişime geçme yeteneği olmayan ve gizli ilimler konularına hâkim olmayan kişilerin yardım etmesi imkansızdır.

Tıkla ve Medyum Amir Ahmed'i Şimdi Ara: 0533 595 38 31

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı