Büyüler

Büyü Bozma

Tıkla ve Medyum Amir Ahmed'i Şimdi Ara: 0533 595 38 31

Büyü Bozma Nedir?

Büyü hayatlarındaki sorunları tüm çabasına rağmen çözemeyen veya isteklerini doğal yollardan yerine getiremeyen kişilerin başvurduğu bir yöntemdir. Büyü yapılırken dünya dışı metafizik varlıklar devreye sokulur, cinlerden yardım alınır, çeşitli materyaller (sabun, muska, tılsım, vefk, bez bebek, tahta kaşık, fotoğraf vs.) kullanılır ve belli ritüeller uygulanır. Bu sayılan tüm unsurlar yapılacak büyüye ve kişilere göre değişkenlik gösterir.

Kadim zamanlardan beri büyü yapmak insanların en çok merak ettiği konuların başında gelmektedir. Çünkü büyü yoluyla olmaz denen olaylar olmaktadır. Bu doğaüstü alan normal olarak insan hayatında önemli bir rol oynamaktadır.

Büyüler yapılış amaçlarına göre ak büyüler ve kara büyüler olmak üzere iki ana kategoriye ayrılmaktadır. Ak büyüler insanların isteklerini kimseye zarar vermeden yerine getirmeyi amaçlayan büyülerdir. Şirinlik büyüsü, kısmet açma büyüsü, nazara karşı büyü gibi büyülerin kimseye zararı yoktur. Kara büyüler ise insanlara büyük zarar veren büyülerdir. Büyü yapılan kişiyi ölüme kadar götürebilen kara büyüler son derece tehlike arz etmektedirler. Eşlerin arasını bozmak için, bir kişiye cin musallat etmek için, bir kişinin kısmetinin kapanması için, bir ailenin huzurunun bozulması için, evli bir erkeği kendisine bağlamak için yapılan büyüler kesinlikle kara büyüler grubunda yer almaktadır.

İnsanlar ak büyüleri çoğu kez fark etmez veya bu büyülerden zarar görmezler. Bu nedenle ak büyüler neredeyse hiç sorun teşkil etmezler. Ancak kara büyüler insanların yaşamlarında ciddi sorunlara sebep olurlar. Bu nedenle kara büyülerin fark edildikleri gibi vakit kaybetmeden bozulmaları gerekmektedir.

Her büyünün tesir etme süresi ve sonuçlarını göstermeye başlaması farklı zaman almaktadır. Bazı büyüler ilk yapıldıkları an etkilerini göstermeye başlar. Bazı büyülerin ise etki etmeleri aylar alabilmektedir. Ancak büyülerde genel etki etme süresi 72 saat, 7 gün ve 40 gün şeklindedir. Bu süreler geçtiğinde büyü yapılan kişinin hareketlerinde ve kişiliğinde ani değişmeler meydana gelebilir. Bu değişimler şu şekilde sıralanabilir:

 • Uykusuzluk, halsizlik,
 • İştahsızlık veya aşırı yemek yeme hali,
 • Dengesiz davranışlar sergileme,
 • Kızmayacağı olaylara kızma,
 • Gülmeyeceği konulara aşırı gülme,
 • Gece uyuyamama, kabus görme,
 • Mide bulantısı, sebepsiz kusma,
 • Aşırı uyuma, hareket etmekte zorlanma,
 • Aniden gelen sara benzeri nöbetler,
 • İntihara meyilli olma,
 • İşlerinin bir türlü yoluna girmemesi,
 • Hep aynı kişiyi düşünme,
 • Yalnız kalmak isteme,
 • Aniden bağırma, çığlıklar atma,
 • Dinden uzaklaşma,
 • Eşten, evinden soğuma,
 • Kötü alışkanlıklar edinme.

Yapılan büyünün çeşidine göre bu veya buna benzer değişimler gösteren kişide kara büyülerden biri olduğu düşünülebilir. Ancak büyüler son derece sırlı işlemlerdir. Yapılışı gibi tespit edilmeleri de normal insanların yapabileceği bir işlem değildir. Bu nedenle kişiliğinde bu şekilde değişimler meydana gelen kişinin kendisi veya bir tanıdığı vakit kaybetmeden alanında uzman bir medyum hocaya başvurmalıdır.

Gerçek medyumlar için büyü yapmak kadar büyüleri tespit etmek de sahip olduğu ilimleri kullanmaları gereken bir konudur. Kendisinde veya etrafındaki bir kişide büyü olduğundan şüphelenen kişiler güvenilir bir medyum hocaya başvurur. Medyum hocaya dürüst bir şekilde gereken bilgileri vermeleri gerekmektedir. Medyum hoca aldığı bu bilgileri kullanarak yardımcı cinleri ile iletişime geçerek söz konusu kişide büyü olup olmadığını öğrenebilir. Bazen de medyum hoca kendisi vakıf olduğu havas ilmi vasıtasıyla kişideki büyüyü tespit eder. Bu son derece titizlik gerektiren bir süreçtir.Medyum hoca sayesinde kişideki büyü kesin ve net olarak tespit edildikten sonra büyü bozma işlemine geçilebilir.

Çözüm Bu Yazıda Olabilir!  Muska Nedir?

Büyü bozma, yapılan kara büyüden olumsuz etkilenen kimsenin artık normal hayatını sürdürememesi üzerinde başvurduğu bir yoldur. Kişiyi delirmeye, iflasa, boşanmaya ve hatta ölüme kadar götüren kara büyülerden kurtulmak istemek son derece normal ve insani bir istektir. Büyüyü bozmaya niyetlenen kimsenin bu konuda hiçbir suçu ve günahı yoktur. Çünkü kendisi büyü yapan değil büyüye uğrayan taraftır.

Büyü bozma işlemi her büyüye göre farklılık gösterir. Bazı büyüleri bozmak için uygun tılsımlı sözleri tekrarlamak yeterlidir. Bazı büyüleri bozmak için kişinin kendisinin de belli ritüelleri sürdürmesi gerekebilir. Bazı büyüleri bozmak içinse büyü yaparken kullanılan materyalin bulunması ve uygun şekilde yok edilmesi gerekmektedir. Bazı büyülerin bozulması ise son derece zordur. Kara büyüyü yapan medyum hoca devreye kendi yardımcı cinlerini, kötü cinleri sokmuş olabilir. Hatta büyü yaptığı kişiye ölüm darbesi vurmuş olabilir. Bu tür büyüleri bozmak için büyüyü bozacak medyum hocanın da aynı şekilde hüddam ilmini kullanarak ruhani varlıklarla iletişime geçmesi gerekmektedir.

Görüldüğü üzere büyü bozmak herkesin yapabileceği bir işlem değildir. Alanında uzman, yeteneği doğuştan gelen, kudretli medyum hocaların yapabileceği bir işlemdir. Medyum Amir Ahmed Hoca en sırlı büyüleri tespit etme ve en zor büyüleri bozma konusunda hizmetler veren, Türkiye’nin en güvenilir ve garantili medyumudur. Kendisine dilediğiniz vakitte ve konuda ulaşabilirsiniz.

Büyü Bozmak

Büyüye Uğrama Belirtileri Nelerdir?

Büyüye uğrayan kişiyi tespit etmek son derece güçtür. Her insan hayatının belli dönemlerinde farklı davranışlar, fikir değişiklikleri gösterebilir, bazen iyi bazen kötü huylar edinebilir. Bu değişimlerin altında yatan sebebin büyü olup olmadığını anlamak önemlidir. Büyüye uğrayan kişi ve büyünün çeşidi tespit edildikten sonra bu büyüyü bozmak mümkün olabilir.

Kişide ani değişimler, içe kapanma, aşırı sinirlenme, çok sık kabus görme, uykusuzluk, çok sevdiği eşinden bir anda soğuma, başka kadınlara ilgi duyma, eşine şiddet uygulama, eşine karşı ilgisiz davranma, evinden soğuma, gaipten sesler duyma, işlerinde bir anda gelişen olumsuz durumlar bir kişiye büyü yapıldığı fikrini güçlendirir. Bu büyüyü tespit etmek ve bozmak için alanında uzman, yeteneklerini ispat etmiş medyum hocalardan yardım almak gerekmektedir

Büyü Bozmak Günah Mıdır?

Büyü bozmak isteyenlerin en tedirgin olduğu konu büyü bozmanın günah olup olmadığıdır. Büyü yapmak ve yaptırmak dinimizde kesinlikle günahtır. Kişinin isteklerine doğal yollardan ulaşmaya çalışması, istekleri için emek vermesi ve dualar etmesi tavsiye edilmiştir. Hem peygamberimizin hadisleri hem de Kur’an’daki ayetler bu yöndedir. Kişilerin kötülüklerden korunmak, kurtulmak ve isteklerini yerine getirmek için daima Kur’an’dan sureler okumaları, zikir çekmeleri emredilir.

Ancak kişi kendisi büyü yapmasa dahi bazen etrafında kötülüğünü isteyen kıskanç kimseler tarafından kara büyüye uğrayabilir. Kişinin aile ve iş hayatı olumsuz etkilenebilir, eğitimi bitme noktasına gelebilir veya kişi delirme ve hatta ölme noktasına gelebilir. Bu konuda kişilerin ilk yaptıkları şey başlarına gelen felaketler için sabır göstermek, hastalıklar için tıp ilmine başvurmak ve psikolojik sorunlar içinse psikologların kapısına gitmektir. Ancak eğer ortada bir kara büyü varsa tüm bu çabalar beyhude olacaktır.

Kişiler uğradıkları kara büyülerin etkisinden ne yaparlarsa yapsın kurtulamazlar. Bu nedenle son çare olarak bir medyum hocaya başvururlar. Ancak bazen medyum hocaya başvurmakta geç kalabilmektedirler. Bu nedenle hayatında büyü etkisi hisseden kimsenin vakit kaybetmeden bir medyum hocaya başvurması gerekmektedir. Üstündeki kara büyüden kurtulmaya çalışmak, bu büyüleri bozmak kesinlikle dinen bir sorun teşkil etmemektedir. Bu nedenle korkmadan güvenilir ve garantili bir medyum hocaya danışılmalıdır.

Çözüm Bu Yazıda Olabilir!  Gizli İlimler

Büyü Bozmada Okunacak Dualar Nelerdir?

Büyü bozma işlemi için medyum hocalara danışmak gerekmektedir. Medyum hoca sahip olduğu yüksek ilimlerle büyü yapıldığına kesin olarak kanaat getirdikten sonra bu büyüleri bozmak için gereken ritüelleri belirler. Her büyü kişiye ve konuya özel olarak yapılır. Aynı şekilde her büyüyü bozmak için de özel yöntemler gerekir. Medyum hoca kendisine başvuran kişilere bu yollar hakkında hizmetler verir.

Genel kabul gören büyü bozma, büyüden korunma sureleri vardır. Bu sureleri gündelik hayatımızda da tekrar etmek önemlidir. Dinimizde tavsiye edilen ve günlük hayatta okunabilecek kısa sure ve dualar şu şekildedir:

 • İhlas Suresi: De ki: “O, Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir. O’ndan çocuk olmamıştır . Kendisi de doğmamıştır. Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”
 • Felak Suresi: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle. De ki: “Sığınırım o sabahın Rabbine, yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden, o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!”
 • Nas Suresi: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. “De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların malikine, insanların (gerçek) ilahına; insanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir. Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.)
 • Mümin Suresi: Hâ. Mîm. Bu kitap, kudreti dâimâ üstün gelen ve her şeyi hakkiyle bilen Allah tarafından parça parça indirilmektedir.  O Allah, günahları bağışlayan, tevbeleri kabul eden, cezalandırması şiddetli, bununla birlikte lütuf ve ihsânı çok geniş olandır. O’ndan başka ilâh yoktur. Dönüş yalnız O’nadır.
 • Ayetel Kürsi: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.
 • Şifa Duası: Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.” (Buhârî, Merdâ,  Müslim, Selâm, Ebû Dâvud, Tıbb)
 • Hasta Duası: Allah’ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devân ile tedavi et, bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut.” (Heysemî)

Kara Büyülerden Korumak Mümkün Müdür?

Hayatlarında büyü işine hiç merak sarmamış, büyü yapmak, yaptırmak veya büyü bozmak işleriyle uğraşmak istemeyen kimseler büyüden korunmaya çalışmalıdırlar. Maalesef ki kişiler her ne kadar büyü konusuna mesafeli olsa da etraflarındaki kötü kalpli, kıskanç ve habis kimselerden tamamen uzaklaşmaları mümkün değildir. Bu kişilerin tüm hayatına yayarak yapabileceği bazı işlemler ile bir ömür büyüden korunmak mümkün olacaktır.

 • Büyüden korunmak isteyen kişi bol bol Kuran-ı Kerim okuyabilir. Kuran-ı Kerim’in okunduğu evi kötülüklerden korur. Kuran-ı Kerim okuyan kimseye de kötülük bulaşmaz Allah’ın izniyle.
 • Kuran-ı Kerim okumayı bilmeyen kimseler mealini de okuyabilir. Meali de kişiyi kötülüklerden koruma konusunda son derece tesirlidir.
 • Büyüden korunmak isteyen kimse günlük hayatında sık sık İhlas Suresi, Nas Suresi, Felak Suresi, Mümin Suresi ve Ayetel Kürsi gibi nazardan, kaza ve baladan koruyan sureleri okuyabilir.
 • Ev, işyeri, kişisel eşya temizliğinde sirke kullanılabilir. Sirkeli suyla gusül alınabilir. Sirke dinde de yeri olan, arındırma özelliği bulunan mucizevi bir sıvıdır.
 • Günde bir defa sirke veya eğer ağır geliyorsa sirkeli su içilebilir.
 • Normal iyotlu tuz yerine kaya tuzu kullanılabilir. Kaya tuzu normal tuzdan daha etkili ve koruyucu özelliğe sahip bir tuz çeşididir.
 • Nazardan korunmak için sık sık nazar duası okunabilir. Nazar değdirmesiyle bilinen kimselerin gözlerindeki ışınlardan korunmak için bu kişilerle aynı ortamda uzun süre durulmamaya çalışılmalıdır.
Çözüm Bu Yazıda Olabilir!  Aşk Tılsımı

Sirke ve Tuzla Büyü Bozmak Mümkün Müdür?

Halk arasında çok eski yıllardan beri gelen inanışlara göre sirke ve tuzun büyüleri, kötü enerjiyi, uğursuzlukları yok ettiğine inanılır. Sirkeli ve tuzlu suyla yıkanmak veya evin, arabanın, kişisel eşyaların sirkeli ve tuzlu suyla temizlenmesi ile kötü büyülerden kurtulmanın mümkün olduğuna inanılır. Dinimizde özellikle sirkenin arındırıcı etkisi olduğu bilinmektedir. Üzerinde uğursuzluk olduğuna inan kişi evini temizlediği suya elma, üzüm veya temizlik sirkesi ekleyebilir. Banyo suyuna sirke eklemek, banyo yaptıktan sonra son olarak sirke eklenmiş suyla gusül almak kişinin ruhani huzura ermesine yardımcı olabilmektedir.

Ancak büyüler kullanılan materyaller, uygulanan ritüeller ve devreye sokulan dünya dışı varlıklar nedeniyle sirke ve tuz kullanmak gibi basit yöntemlerle bozulamayacak kadar karmaşık işlerdir. Bu nedenle kullanılan materyali tespit etmek, büyü yapılıp yapılmadığına kesin olarak emin olmak, bazen de büyü yaptıran kişilerin tespit edilmesi açısından yeteneğiyle kendini kanıtlamış medyum hocalardan destek almak gerekmektedir.

Büyü Kaç Günde Bozulur?

Büyünün kaç günde bozulacağını önceden bilmek mümkün değildir. Her işte olduğu gibi büyü bozma işinde de kesinlikle sabırla hareket edilmelidir. Uzun süre yaşanan zor durumlardan kurtulmak için son çare olarak üzerindeki büyüyü bozdurmaya karar veren kişilerin bir an önce bu olumsuzluklardan kurtulmak istemeleri son derece normal ve insani bir duygudur. Büyü bozmaya karar veren kişi güvenilir medyum hocanın doğru ritüeli ile anında bozulan büyüler olduğu gibi 3 günde bozulan, 21 günde bozulan veya 41 günde bozulan büyüler çok yaygındır. Ancak bazı büyüleri bozmak aylar sürebilmektedir. Bir büyünün ne kadar sürede bozulacağı büyünün kuvvetine bağlıdır. Bu nedenle işinin ehli medyum hocaların doğru materyal ve ritüellerine eksiksiz ve tam uyan kişiler uğradıkları kötü büyülerden en kısa sürede kurtulabileceklerdir.

Büyü Bozulmazsa Ne Olur?

Üstünde büyü olduğuna inan kişi bu konuyu önemsemeyebilir. Halk arasında büyülerin, muskaların belli süreleri olduğunu, bir süre sonra etkilerini yitireceklerine dair inanç tamamen gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü hem büyü kudretli bir büyü olabilir hem de büyüyü yapan kişi sürekli olarak büyüyü tekrarlayarak büyü yaptırdığı kişinin hayatında devamlı sorunlar yaşamasına sebep olabilir. Büyüye uğrayan kişilere cin musallat edilmiş olabilir. Bu kişiler hayatlarının sonuna kadar korku, gerginlik, sinirlilik, huzursuzluk, uykusuzluk, kabus görme, aile içi şiddet, mutsuz olma gibi durumlara katlanmak zorunda kalabilirler. Böyle bir hayatı kimse yaşamak istemez. Bu nedenle hayatında bu tür olumsuzluklar yaşayan kişiler her ne kadar inanmasa da üzerlerindeki büyüyü bozdurma yoluna gitmeleri gerekmektedir. Büyü bozmak için kesinlikle işin ehli, kabiliyeti doğuştan gelen, havas ilmine vakıf medyum hocalardan destek almak gerekmektedir.

Tıkla ve Medyum Amir Ahmed'i Şimdi Ara: 0533 595 38 31

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Merhabalar benim eşimle 12 yıllık ilişkimiz vardı mutlu mesut beraber yaşıyorduk bir gün eşim bana ilgi göstermez oldu beni arayıp sormuyordu en ufak sorunları büyütüp tartışma çıkarıyordu bana karşı çok ilgisiz olmaya başladı ve bunun nedenini araştırmak için Medyum Amir Ahmed hocaya danıştım ve eşimin üzerinde büyü olduğunu öğrendim ve Medyum Amir Ahmed hocadan yardım alarak eşimin üzerindeki büyüyü kaldırıldı ve şuan eşimle tekrardan beraber mutluyuz Medyum Amir Ahmed hocaya çok teşekkür ederim ve herkese tavsiye ediyorum

 2. Hayırlı günler. Haftalardır içimde bir sıkıntı var gibiydi. Hiçbir işim yolunda gitmiyordu. Durmadan etrafimdaki insanlarla tartışıyordum. Arkadaşlarım artık bir hocaya gorunmem gerektiğini söylediler. Bende hoca diye tanıtan şerefsiz bir adam tarafından dolandırdım. Daha sonra sordum soruşturdum Allah yoluma Medyum Amir Ahmed hocayı karşıma çıkardı. Allah Amir Ahmed hocamdan razı olsun. Ne gerekiyorsa beraber yaptık artık herşey yoluna girmeye başladı. İnşallah daha güzel günler de göreceğiz Allah Medyum Amir Ahmed hocamdan razı olsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı