Büyüler

Atnalı Celbi

Tıkla ve Medyum Mehran'ı Şimdi Ara: 0532 272 20 82

Atlar ve insanlar yüzlerce yıldır birlikte yaşamaktadır. Atlar yalnızca yük ve insan taşımak için değil, aynı zamanda insanlarla derin bir bağ da kurmaktadır. Bu nedenle insan hayatında önemli yer tutmaktadırlar. At nalı da bu bağlamda kutsal kabul edilen materyallerin başında gelmektedir.

At Nalı Celbi Nedir?

At nalı, bilinen en eski uğur tılsımlarından biridir. U şeklinde olan at nalı, gökteki aya benzetildiğinden dolayı insanların ilgisini çekmiştir. Bilindiği gibi çok eski çağlardan beri insanlar gökteki cisimlere manevi anlamlar yüklemekte ve bu cisimlere benzeyen materyallere önem vermektedir. Bu nedenle at nalı da insan hayatında önemli bir yere sahiptir. İnsanlar uğur, şans ve koruyuculuk getirmesi için günlük hayatlarında birçok yerde at nalı materyalini kullanmaktadır. Evlerinin girişinde, anahtarlık olarak, iş yerlerinde, takılarda, evlerinde kullandıkları birçok malzemede desen olarak at nalı kullanılmaktadır. Özellikle Ortaçağ’da insanlar büyücülerden ve şeytanlardan korunmak amacıyla at nalını sık sık kullanmışlardır. Evlerinin girişine astıkları at nalının üzerinde 7 çivi için delik bulunması ise uğur ve şans getirmesi anlamına gelmektedir.

At nalı birçok büyü ritüeli sırasında da kullanılan önemli bir materyaldir. Özellikle aşk ve bağlama büyüleri sırasında at nalı kullanılmaktadır. At nalı celbi, giden eşi geri getirmek, ayrılan sevgiliyi barıştırmak, başkasına giden kocayı geri bağlamak gibi amaçlarla yapılmaktadır. At nalı celbi, genellikle yuvayı kurtarmak ya da yeni yuvalar kurmak gibi iyi niyetlerle yapılmaktadır. Bazı durumlarda evli erkeği karısından ayırmak, sevgilisi olan kişiyi kendine bağlamak gibi amaçlarla da at nalı celbi tercih edilebilir.

At Nalı Celbi Yapılışı

İnsanlar sorunlar karşısında, genellikle son çare olarak büyülere başvurmaktadır. Büyü insanların korktuğu, tedirgin olduğu bir alandır. Bu nedenle büyü yolunu tercih etmeden önce iyice düşünmek ve kesin olarak karar vermek gerekmektedir. Büyüler sıradan insanların yapamayacağı karmaşık ve zor işlemlerdir. Büyü konusunda kesinlikle işin uzmanı kişilerden yardım almak gerekir. İnternette ya da büyü kitaplarında büyü tarifi verdiğini iddia eden kişilere itibar edilmemelidir. Bu tür tarifler çoğu kez doğru olmamakla birlikte, büyüde kullanılan tılsımlı sözler ancak ve ancak kabiliyetli bir medyum hocanın nefesiyle anlam kazanmaktadır. Bu nedenle kendi kendinize at nalı celbini uygulamaya çalışmayınız. Medyum hocamıza danışarak bu büyüyü yaptırabilirsiniz. At nalı celbi için öncelikle ilmine ve tecrübesine güvendiğiniz bir medyum hocayla görüşmelisiniz. Medyum hocamızın, dileğinize uygun görmesi halinde at nalı celbi işlemi gerçekleştirilir. At nalı celbi ritüelinde kullanılacak olan at nalını kendiniz önceden temin edebilirsiniz. Medyum hocamız, at nalını yüksek ısıda eritir. Bu sırada içinde sizin ve dileğinizin geçtiği çeşitli dualar ve tılsımlı sözler okur. Ritüel sırasında sizin de bu sözleri tekrar etmeniz gerekebilir. Sizin de dahil olduğunuz bu ritüel, at nalının tamamen erimesi ile son bulur. Medyum hocamız, erimiş haldeki metali suya döker. Bu şekilde metal geri katılaşır. Medyum hocamız, çeşitli şekiller almış olan metali inceleyerek bir tür fal bakar. Daha sonra bu metali bir ağacın altına gömmeniz gerekir. Bu şekilde at nalı ritüeli tamamlanmış olur.

Çözüm Bu Yazıda Olabilir!  Astroloji Nedir?

At Nalı Celbi Neden Yapılır?

At nalı günlük hayatta birçok yerde kullanılmaktadır. Özellikle evlerin ve iş yerlerinin girişlerine at nalı takılır. At nalının açık ucu yukarı bakarak takılmışsa, bu o haneyi korumak anlamına gelmektedir. Kötü enerjinin ve şeytanların girişi engellenir. At nalının açık ucu aşağı bakacak şekilde takılmış ise bu uğur getirmesi anlamına gelir. O haneye bolluk ve bereket girer. At nalının kadınlara doğurganlık getirdiği bilinmektedir. Bu nedenle çocuğu olmayan birçok kadın at nalı celbi ritüeli yaptırmaktadır. At nalının büyüden koruma özelliği de mevcuttur. Birçok kişi okunmuş at nalını kullanarak kendilerini kara büyülerden korumaktadır. At nalının bir diğer özelliği ise şans getirmesidir. Görüldüğü gibi birçok konuda kullanılan at nalı son derece geniş bir kapsama sahiptir. At nalı celbi diğer büyüler gibi belli amaçlarla değil birçok farklı amaçla yapılabilmektedir. Siz de günlük hayatınızda ya da aşk konularında at nalı celbinden faydalanabilirsiniz.

At Nalı Celbini Kimler Yapabilir?

Büyü ve dua ritüelleri özel yetenek gerektiren eylemlerdir. Sıradan insanların bu konularda çaba göstermeleri genellikle bir sonuç vermemektedir. Büyü konusunda daima, yetenekli ve güvenilir medyum hocalardan yardım almak gerekmektedir. At nalı celbi tarifi adı altında size hazır tarif sunanlara, yeteneği doğuştan gelmeyen sıradan hocalara itibar etmemelisiniz. Yanlış bir şekilde yapılan büyüler, yanlış okunan dualar çoğunlukla istenmeyen sonuçlara sebebiyet verebilmektedir. Bu olumsuz sonuçları düzeltmek çok zor ve hatta imkansız olabilmektedir. Bu nedenle kesinlikle uzman bir medyum hocadan yardım almanız gerekmektedir.

Evde At Nalı Celbi Ritüelini Yapmak Mümkün Müdür?

Birçok kişi medyum hocamızı makamında ziyaret edememektedir. Bazı durumlarda medyum hocamız kendisi büyü ritüelini gerçekleştirmekte ve bu şekilde etki etmesini sağlamaktadır. Ancak özellikle materyal kullanılan, bir yiyeceğin yedirilmesi, içeceğin içirilmesi, kokunun sürülmesi, materyalin gömülmesi ya da suya atılması gereken durumlarda medyum hocamız uzaktan işlem yapamamaktadır. Bu durumlarda sizin medyum hocamızın yönlendirmesi ile evde, kendinizin büyü ritüelini gerçekleştirmeniz gerekebilir. Kısacası doğru bir ritüelle evden de at nalı celbi ritüelini yapmak mümkündür.

Çözüm Bu Yazıda Olabilir!  Büyü Bozma

Evden at nalı celbi ritüelini gerçekleştirmek için öncelikle bir adet at nalı temin etmeniz gerekmektedir. Üzerinde 7 adet deliğin bulunduğu, metal bir at nalını aldıktan sonra ritüeli başlatabilirsiniz. Medyum hocamız ritüellerin genellikle perşembe akşamları, yatsı ezanından sonra yapılmasını tavsiye etmektedir. Ritüeli gerçekleştireceğiniz odayı önceden sirkeli suyla iyice temizlemeniz gerekmektedir. Özellikle dip köşelerde herhangi bir pislik kalmaması gerekmektedir. Bu şekilde kötü enerjinin odaya girmesi engellenmiş olur. Odanın loş bir ışıkta olması gerekmektedir. Daha sonra temiz kıyafetler giyip, abdest almalısınız. 2 rekat Hacet namazı kıldıktan sonra at nalı celbini başlatabilirsiniz. At nalını önünüze alarak medyum hocamızın hazırlamış olduğu at nalı duasını 7 kere okumalısınız. Daha sonra at nalını evin gizli bir yerine saklayarak muhafaza etmelisiniz. Ritüeli tamamladıktan sonra kimseyle konuşmadan uyumanız gerekmektedir. Uykudan uyandığınızda içiniz ferahlamış, kendinizi rahatlamış hissederseniz at nalı celbi ritüeli tutmuş demektir. Ancak içinizde bir sıkıntı, kasvet varsa ritüel tutmamıştır. Bir sonraki perşembe akşamı ritüeli tekrarlamanız gerekmektedir. Tüm bu süreç boyunca medyum hocamızla iletişim halinde olmanız, süreç hakkında doğru ve eksiksiz bilgi vermeniz gerekmektedir.

At Nalı Celbi Kesin Tutar Mı?

At nalı celbi bilinen en tesirli büyüler arasında yer alır. At nalı celbi ritüeli sonrası, büyü yapılan kişide etkileri hızla görülmeye başlar. En fazla 3 gün içinde calbin etkileri kendini gösterir. At nalı celbi, materyal kullanılarak yapılan büyülerden olduğu için kesin bir şekilde etki ettiğini söyleyebiliriz. At nalı celbi sırasında kullanılan materyali iyi bir şekilde muhafaza etmeniz, büyü yaptırdığınızı kimseyle paylaşmamanız, celbin etki edeceğine kalpten inanmanız celbin kesin bir şekilde tutmasını sağlayacaktır.

At Nalı Celbi Nasıl Anlaşılır?

At nalı celbi oldukça tesirli büyüler arasında yer aldığı için etkileri çok nettir. Evini terk eden eş hızlıca evine dönmek ister, ilgisiz koca çok fazla ilgilenir, aramayan sevgili sık sık arar, karşılıksız aşk karşılığını bulur, evlere bereket ve bolluk girer, hanedeki huzursuzluk son bulur, işlerdeki durgunluk biter.

At Nalı Celbi Ne Zaman Etki Eder?

At nalı celbinin hemen etki etmesini istemeniz son derece doğal bir durumdur. Kudretli ve kabiliyetli bir medyum hocanın yapmış olduğu at nalı celbi, hemen etki edecektir. Çünkü at nalı celbi ritüeli son derece zor ve tesirli bir eylemdir. Sıradan hocaların ya da hazır tariflerin hiçbir etkisi olmadığını bilmenizi isteriz. Bu tür büyülerin etki etmesini beklemek boşunadır. Kesin ve hızlı etki eden bir büyü için, manevi çözümler konusunda uzmanlaşmış bir medyum hocayla iletişime geçmeniz gerekmektedir. At nalı celbinin geçici etkileri 3 gün içinde kendini gösterir. Kalıcı etkileri ise en fazla 7 gün içinde ortaya çıkar. At nalı celbinin tamamlanması ise 41. günün sonunda gerçekleşir.

Çözüm Bu Yazıda Olabilir!  Adet Kanı Büyüsü

Tesirli At Nalı Celbi Duası

Büyülerin tesirli olabilmesi için temelde tesirli bir dua ile yapılması gerekmektedir. Dua büyünün özünü oluşturmaktadır. Yanlış sözlerle hazırlanmış ya da doğru telaffuz edilmeyen bir dua istenmeyen birçok sonuç doğurabilmektedir. Ayrıca internette ya da dua kitaplarında paylaşılan dualar genellikle hazır bir metin şeklinde yazılmıştır. İçeriğinde sizin durumunuzla ilgili herhangi bir bilgi içermez. Halbuki dileğinizin gerçekleşmesi için yapacağınız at nalı celbi ritüelinde sizin için özel olarak hazırlanmış bir dua okunması gerekmektedir. Bu tür duaları ancak medyum hocalar hazırlayabilmektedir. Çünkü büyü eylemi son derece karmaşık ve zordur. Hangi derde hangi büyü iyi gelir, büyü hangi ritüelle uygulanır, büyü sırasında hangi materyaller kullanılır ve bu materyaller nasıl muhafaza edilir gibi konular oldukça derindir. Tüm bu bilgilere sıradan insanların vakıf olması mümkün değildir. Bu nedenle büyü işleri için daima güvenilir bir medyum hocaya danışmanız gerekmektedir.

At Nalı Celbini Bozmak Mümkün Müdür?

Büyülerin yapımı gibi bozulması da medyum hocaların alanına giren bir konudur. Tüm büyüler için özel yapım teknikleri söz konusudur. Tersi şekilde bu büyüleri bozmak da mümkündür. Yalnızca sonu ölümle bitmiş olan büyülere artık çare bulunamamaktadır. Bunun dışındaki tüm büyüleri bozmak, etkilerini yok etmek söz konusudur. Büyü bozma eylemini başlatabilmek için öncelikle büyü yapıldığından emin olmak gerekmektedir. Bunun için at nalı celbinin kalıcı ya da geçici etkilerinin olup olmadığını gözlemlemeniz gerekmektedir. Kendinizde ya da çevrenizdeki herhangi bir kişide ani değişimler, halsizlik, dalgınlık, sürekli aynı kişiye ulaşmaya çalışma, iştahsızlık, sık sık rüya görmek gibi etkiler gözlemlerseniz büyü yapıldığını düşünebilirsiniz. Mümkünse bu etkilerin görüldüğü kişiyle medyum hocayı görüştürmenizde fayda vardır. Ancak büyünün tesiri altında olan kişi bu durumu kesin bir dille reddeder ve medyum hocayla görüşmek istemeyebilir. Bu durumda siz o kişi adına medyum hocayla görüşebilirsiniz. Medyum hocamız metafizik güçlerini kullanarak söz konusu kişide büyü olup olmadığını öğrenir. Eğer gerçekten kişi at nalı celbi vasıtasıyla birtakım değişimler yaşamışsa büyü bozma ritüeli başlatılır. Öncelikle at nalı celbi sırasında kullanılmış olan at nalını bulup yok etmeniz gerekebilir. Ancak at nalı çok iyi muhafaza edilmiş ve bulunamıyorsa medyum hocamız söz konusu materyalin etkisini yok etmeye yönelik yeni bir büyü yapar. Böylece at nalı celbi bozulmuş olur.

Tıkla ve Medyum Mehran'ı Şimdi Ara: 0532 272 20 82

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu