Büyüler

Astroloji Nedir?

Tıkla ve Medyum Amir Ahmed'i Şimdi Ara: 0533 595 38 31

İnsanlar yaradılıştan itibaren doğa ve evrenle iç içe yaşamaktadır. Hem yer yüzünde hem de göklerde bulunan canlı ve cansız tüm varlıklar insanların ilgi alanına girmektedir. Özellikle gökteki cisimlerin hareketleri ve konumları hakkında birçok araştırma yapılmıştır. Gezegenlerin, ayın, güneşin ve yıldızların insan hayatı üzerinde etkisi olduğuna inanılmaktadır. Astroloji bilim midir konusu sıkça gündeme gelmektedir. Bazı kişiler astrolojinin bilim olmadığını savunur. Ancak astrolojiyle ilgilenen kişilerin bilimsel yöntemler kullanması ve astrolojinin ispata dayanması nedeniyle birçok kişi tarafından bilim olarak kabul edilmektedir. Evrende bulunan gök cisimlerinin insan hayatı üzerinde doğrudan ya da dolaylı yollardan etki yaratması ve bu durumun çoğu kez astroloji uzmanları tarafından önceden bilinmesi nedeniyle astroloji bilimsel değer görmektedir.

Astroloji Nedir

Astroloji, kelime kökeni Yunanca olan bir terimdir. Yunancada astro yıldız, logos ise bilim anlamına gelmektedir. Astroloji ise yıldız bilimi anlamına gelen birleşik bir kelimedir. Astroloji temelde insan hayatıyla evren arasında kuvvetli bir bağ olduğu inancına dayanır. Uzay boşluğunda bulunan gezegen, yıldız, ay, güneş gibi gök cisimleri ile yer yüzünde meydana gelen doğa olaylarının insanları yoğun bir şekilde etkilediğine inanılır. İnsanların doğduğu tarih ve o tarihte gök cisimlerinin konumunun insan karakteri ve kaderi üzerindeki etkisi incelenir. Astrolojik araştırmalar ile bir insanın yaşantısı önceden tahmin edilebilir. İnsanların astroloji bilimiyle bu denli ilgilenmesinin sebebi özellikle gelecekten haber verme özelliğinden kaynaklanmaktadır.

Kuran-ı Kerim’de Astrolojinin Yeri

Dini inancımızda insanın topraktan yaratıldığına inanılır. İnsan yaratılış anından itibaren doğa ile iç içe kabul edilmektedir. İdris peygamber çok okuyan, kalemi bulan ve kalemle yazı yazan ilk peygamber olmasının ötesinde burçlar ilmine vakıftır. Birçok İslam filozofu yıldızlar konusunu inceleyerek dinle bağını çözmeye çalışmıştır. Kuran-ı Kerim’de de yıldızlarla ilgili onlarca ayet yer almaktadır. Astroloji alanına giren ayetlerden birkaçı şöyledir:

 • Hicr Suresi’nin 16. ayetinde; ‘Andolsun biz gökte yıldız kümeleri oluşturduk ve seyredenler için ona güzel bir görünüm verdik.’ buyrulmuştur.
 • Yasin Suresi’nin 40. ayetinde ‘Güneş aya yetişemez. Gece de gündüzü geçemez. Hepsi birer felekte yüzerler.’ buyrulmuştur.
 • Furkan Suresi’nin 61. ayetinde; ‘Gökte burçlar yaratan ve onların içinde bir kandil ve nurlu bir ay yaratan Allah’ın şanı ne yücedir.’ buyrulmuştur.
 • Duhan Suresi’nin 38 ve 39. ayetlerinde, ‘Biz gökleri, yeri ve aralarındaki boşluğu boş yere yaratmadık. Biz onları ancak Hak ile yarattık. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.’ buyrulmuştur.
 • Casiye Suresi’nin 13. ayetinde, ‘O göklerde ve yerdekilerin tamamını, kendi tarafından sizin hizmetinize verdi. Bunda tefekkür eden bir kavim için ayetler ve ibretler vardır.’ buyrulmuştur.
 • Sat Suresi’nin 27. ayetinde, ‘Biz, yeri, göğü ve aralarındaki şeyleri kafirlerin zannettikleri gibi abes ve batıl, boş yere yaratmadık.’ buyrulmuştur.
 • Nahl Suresi’nin 12. ayetinde, ‘Ve size geceyi, gündüzü, güneşi, ayı ve yıldızları musahhar kıldı. Bütün bunlar O’nun emrine boyun eğmişlerdir. Bunların her birinde akıl kullanacak bir kavim için alametler vardır.’ buyrulmuştur.
 • Secde Suresi’nin 5. ayetinde, ‘Gökten yere kadar bütün dünya işlerini O tedbi eder.’ buyrulmuştur.
 • Rum Suresi’nin 8. ayetinde, ‘Allah gökleri ve yeri ve ikisinin arasında bulunan şeyleri ancak Hakkı yerleştirmek için ve muayyen bir müddetle yarattı.’ buyrulmuştur.
 • Lokman Suresi’nin 20. ayetinde, ‘Görmez misin ki, Allah göklerde ve yerde olan şeyleri hep sizin menfaatinize musahhar kıldı. Üzerinize açık ve gizli olarak birçok nimetleri tamamladı.’ buyrulmuştur.
 • Yunus Suresi’nin 6. ayetinde, ‘Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde muttaki kavim için özel ayetler vardır.’ buyrulmuştur.
 • Yusuf Suresi’nin 150. ayetinde, ‘Göklerde ve yerde nice ayetler vardır ki onlar, o alametlerin üstüne basıp geçerler ve onlardan yüz çevirirler.’ buyrulmuştur.
 • Nebe Suresi’nin 13. ayetinde, ‘Üstünüze yedi sağlam göğü bina ettik. Oraya parlayan bir kandil astık.’ buyrulmuştur.
 • Saffat Suresi’nin 6. Ve 7. ayetinde, ‘Biz dünya semasını yıldız ziynetleri ile süsledik. Ve onları azgın şeytanlardan koruduk.’ buyrulmuştur.
Çözüm Bu Yazıda Olabilir!  Yıldızname

Astroloji ve Burçlar

Astroloji, genellikle burçlardan ibaret sanılmaktadır. Birçok kişinin aklına ilk olarak günlük burçlar gelir. Burç yorumları daima en çok ilgi gören astroloji dalı olmuştur. Burç kelimesi Kuran-ı Kerim’de de geçmektedir. Gökteki takım yıldızlarını ifade eden burçlar 12 adettir.

 • Koç Burcu: 21 Mart ile 20 Nisan arasında doğan kişiler koç burcundan kabul edilmektedir. Koç burcu, ateş elementine dahil bir burçtur. Koç burcundan olan kimseler cesur, atılgan ve girişimci bir kişiliğe sahiptir.
 • Boğa Burcu: 21 Nisan ile 21 Mayıs arasında doğan kişiler boğa burcuna sahiptir. Boğa burcu toprak grubundan bir burçtur. Kararlı, sakin ve dostça kişilik özellikleri arasında yer alır.
 • İkizler Burcu: 22 Mayıs ile 22 Haziran arasında doğan kişiler ikizler burcuna dahildir. İkizler burcu, hava elementine dahil burçlardandır. Girişkenlik, insanlarla canlı ilişki kurma, yardımsever ve iyi niyet bu burca dahil olan kimselerin genel özelliklerindendir.
 • Yengeç Burcu: 23 Haziran ile 22 Temmuz tarihleri arasında doğan kişiler yengeç burcudur. Yengeç burcu, bir su grubu burcudur. Duygusal ancak bir o kadar da dikkatsizliğin olduğu burçtur. Anaç ve koruyucu bir yapıya sahip olan kimseler bu burca dahildir.
 • Aslan Burcu: 23 Temmuz ile 22 Ağustos tarihleri arasında doğan kişiler aslan burcudur. Aslan burcu, ateş elementine dahildir. Organize olan, lider yapılı ve üstün özellikleri olan kimselerin burcudur. Ancak kendini beğenmişlik gibi olumsuz bir özellik de söz konusudur.
 • Başak Burcu: 23 Ağustos ile 22 Eylül tarihleri arasında doğan kişiler başak burcudur. Başak burcunun grubu topraktır. Temiz, yardımsever, çalışkan kişilerin burcudur.
 • Terazi Burcu: 23 Eylül ile 21 Ekim tarihleri arasında doğan kişiler terazi burcudur. Terazi burcunun elementi havadır. Genel kişilik özellikleri uzlaşmacı ve barıştan yana olmaktır.
 • Akrep Burcu: 22 Ekim ile 20 Kasım tarihleri arasında doğan kişiler akrep burcudur. Su grubundan bir burçtur. Akrepler, fedakarlığın temsilcisidir. Dayanıklı ve güçlü sezgileri olan kişilerdir.
 • Yay Burcu: 21 Kasım ile 21 Aralık tarihleri arasında doğan kişiler yay burcudur. Ateş elementine dahil olan yay burcu, asil ve cömert kişilerin burcu olarak bilinir.
 • Oğlak Burcu: 22 Aralık ile 21 Ocak tarihleri arasında doğan kişiler oğlak burcudur. Toprak grubuna dahil olan oğlak burcunun genel kişilik özellikleri sabır, sorumluluk, inanç olarak bilinir.
 • Kova Burcu: 22 Ocak ile 21 Şubat tarihleri arasında doğan kişiler kova burcudur. Hava grubundan olan kova burcu kişiler, bağımsız ve adil kimselerdir.
 • Balık Burcu: 22 Şubat ile 20 Mart tarihleri arasında doğan kişiler balık burcudur. Su elementine dahil bir burçtur. Balık burcundan olan kimseler, samimi, duygusal, hisleri kuvvetli ve duyarlıdır.
Çözüm Bu Yazıda Olabilir!  Evlilik Büyüsü

Bu burçların dışında ayrıca yükselen burçlar da vardır. Burçlar, kişinin doğduğu gün ve aya göre belirlenirken, yükselen burç ise doğum saati baz alınarak belirlenir. Burçlar, kişilerin kişiliği, dış görünüşü, psikolojik durumu hakkında bilgi verir. Yükselen burçlar ise en az burçlar kadar önemlidir. Bu nedenle burcunuz hakkında yaptığınız araştırmalar sırasında yükselen burç konusunu da irdelemenizde fayda vardır.

Astroloji ve Medyum İlişkisi

Büyü ve dua ritüelleri sırasında sık sık gök cisimlerinin ismi, dünya dışı varlıkların gücü kullanılır. Tüm büyüler ve dualarda büyü yapılacak olan kişini adı, soyadı, doğum tarihi bilgileri kullanılır. Bu da büyünün astroloji ile doğrudan ilişkili olduğu anlamına gelmektedir. Büyü ve dua ritüellerini gerçekleştirmekle sorumlu olan kişiler de medyum hocalardır. Bu açıdan medyum hocalar aslında birer astroloji uzmanıdır. Yıldızname ise medyum hocaların astrolojik bilgilerini kullanarak baktıkları bir tür faldır. Medyum hocamız kendilerine başvuran kişilere kişilik, hastalık, gelecek ile ilgili her türlü astrolojik bilgiyi sunmaktadır.

Astrolojideki 12 Ev

Doğum haritası üç temel öğeden medyana gelmektedir. Gezegen, burç ve evler olarak sıralanan bu harita insan hayatı için oldukça önemli bilgiler içermektedir. Kısacası evler de astrolojide önemli bir yere sahiptir. Burçlar kadar önemli bir yere sahip olan evler toplamda 12 adettir. Her bir ev, hayata dair başka anlamlar taşır ve hayata dair başka manalar ifade eder.

1. Ev: Doğal burcu koç olan birinci ev, Mars gezegeni tarafından yönetilir. 1. Ev yükselen burç olarak da bilinmektedir. Bir insanın huyu, fiziksel özellikler, siması, karakteri, yetenekleri ve bedensel sağlık durumu 1. Ev’e bağlıdır.

2. Ev: Doğal burcu boğa olan ikinci ev, Venüs gezeni tarafından yönetilir. Maddi konuları temsil eder. Bir insanın geliri, maddi durumu, sahip olduğu mal varlığı, bütçesi, ticari yetenekleri ve bu yetenekleri kullanma gücü bu ev tarafından belirlenmektedir.

Çözüm Bu Yazıda Olabilir!  Bağlama Duası

3. Ev: Doğal burcu ikizler olan üçüncü ev, Merkür gezegeni tarafından yönetilir. Doğum anınızda bu evin sahip olduğu durum akıl, her türlü iletişim ve ailedeki kardeşleri hakkında bilgi verir.

4. Ev: Doğal burcu yengeç olan dördüncü ev Ay tarafından yönetilir. Aile, soy ağacı, köken, genetik miras, doğuştan sahip olunan yetenekler hakkında bilgi verir.

5. Ev: Doğal burcu aslan olan beşinci ev Güneş tarafından yönetilir. Bir insanın aile yaşamı, çocukları, kaç çocuğunun olacağı, cinsel gücü, gebelik, aşk yaşamı hakkında bilgi verir.

6. Ev: Doğal burcu başak olan altıncı ev, Merkür gezegeni tarafından yönetilmektedir. Kişilerin çalışma hayatı hakkında önemli bilgiler verir. İş yaşamında nasıl bir birey olacağı, mesleğini sevip sevmeyeceğini, kişisel becerilerini anlatır. Ayrıca kişinin sağlık durumu hakkında da önemli bilgiler için 6. Evin doğum anındaki konumuna bakılır.

7. Ev: Doğal burcu terazi olan yedinci ev, Venüs gezegeni tarafından yönetilir. Evlilik, evlilik sayısı, iş ortaklıkları gibi durumlarda kişinin nasıl bir insan olacağı hakkında bilgiler verir.

8. Ev: Doğal burcu akrep olan sekizinci ev, Mars ve Plüton gezegenleri tarafından yönetilir. Kişisel serveti ifade eder. Ölüm, kişisel miras, sezgiler, yeniden doğum gibi konuları içerir.

9. Ev: Doğal burcu yay olan dokuzuncu ev, Jüpiter gezegeni tarafından yönetilir. Kişinin eğitim ve öğretim hayatı, üniversite eğitimi, insanlarla olan ilişkileri hakkında bilgi verir.

10. Ev: Doğal burcu oğlak olan onucu ev, Satürn gezegeni tarafından yönetilir. Kişini kariyeri, toplumsal saygınlığı ve toplumdaki konumu gibi konularda bilgi verir.

11. Ev: Doğal burcu kova olan on birinci ev, Uranüs ve Satürn gezegenleri tarafından yönetilir. Kişinin arkadaşlarıyla olan ilişkileri, grup çalışmalarına uyum sağlayıp sağlamayacağı, sosyal aktiviteleri ve dostlukları sürdürebilme kabiliyetini gösterir.

12. Ev: Doğal burcu balık olan on ikinci ev, Jüpiter ve Neptün gezegenleri tarafından yönetilir. Astrolojinin son evi olan bu ev kişinin iç dünyasını anlatır. Kişinin psikolojik sıkıntıları, sezgi yeteneği, altıncı hissi, evrensel sevgi gücü hakkında bilgi verir.

Tıkla ve Medyum Amir Ahmed'i Şimdi Ara: 0533 595 38 31

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu